Värt att läsa

 • Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd

  Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd

  I samband med det senaste årets utbrott av fågelinfluensa konstaterade fjäderfänäringen ett behov av att stärka producenternas kunskap om smittskydd.  Jordbruksverket

 • Tillåtet att para minkar 2022

  Tillåtet att para minkar 2022

  Parningsförbudet på landets minkanläggningar tas bort den 1 januari 2022. Förbudet är inte längre motiverat utifrån ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Jordbruksverket har

 • Seminarium om afrikansk svinpest

  Seminarium om afrikansk svinpest

  Den 8 december hålls ett seminarium för att hedra minnet av veterinären Eustace Montgomery som för 100 år sedan var den