omslag

Om

tidningen

Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets största regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer.

Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS Fackpress) var under 2016 3 600 ex. Tidningen är den kanal genom vilken information till och mellan veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informationskällan för veterinärförbundets medlemmar.

Svensk Veterinärtidning innehåller information företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och utbildning, samt facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor som rör veterinärmedicin förekommer också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.

Vill du prenumerera på tidningen?

Prenumerationspris 2018 (1 jan – 31 dec 2018)  Vol. 61 – 13 utgåvor

                              Ex moms                            Ink moms

Sverige                  1.310 kr                             1.389 kr
Europa                  1.660 kr                             1.760 kr
Övriga världen      1.810 kr

Vilka är vi?

Ann-Louise Fredrikson 
Ansvarig utgivare
Telefon: 08-545 558 21
Mobil: 070-664 64 90
E-post: redaktionen@svf.se
Christophe Bujon
Redaktions- och kommunikationsansvarig veterinär
Mobil: 070-878 27 24
E-post: christophe.bujon@svf.se
Jenny Persson
Chefredaktör
Mobil: 070-698 03 29
E-post: jenny.persson@svf.se

Kontaktinformation

Adress

Sveriges Veterinärförbund
Box 12709
112 94, Stockholm

Telefon och e-post

Telefon: 08-545 558 20
E-post: kansli@svf.se

Kontakta oss

Har du en fråga om din prenumeration? Eller en spännande reportageidé? Kontakta oss via formuläret nedan. Glöm inte att fylla i ditt namn och e-post så vi kan kontakta dig!