SVT_OMS

Om

tidningen

Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets största regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer.

Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS Fackpress) var under 2019 3 900 ex. Tidningen är den kanal genom vilken information till och mellan veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informationskällan för veterinärförbundets medlemmar.

Svensk Veterinärtidning innehåller information företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och utbildning, samt facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor som rör veterinärmedicin förekommer också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.

Vill du prenumerera på tidningen?

Prenumerationspris 2019 (1 jan – 31 dec 2019)  13 utgåvor

                              Ex moms

Sverige                  1.415 kr + moms
Europa                  1.790 kr  + moms
Övriga världen      1.950 kr + moms

Vilka är vi?

Ann-Louise Fredrikson 
Ansvarig utgivare
Telefon: 08-545 558 21
Mobil: 070-664 64 90
E-post: redaktionen@svf.se
Tove Särkinen
Redaktions- och kommunikationsansvarig veterinär
Kontor: 08-545 558 30
Mobil: 070-878 27 24
E-post: tove.sarkinen@svf.se
Mats Janson
Tf chefredaktör
Mobil: 070-209 64 09
E-post: mats@birdh.se

Kontaktinformation

Adress

Sveriges Veterinärförbund
Box 12709
112 94, Stockholm

Telefon och e-post

Telefon: 08-545 558 20
E-post: kansli@svf.se

Kontakta oss

Har du en fråga om din prenumeration? Eller en spännande reportageidé? Kontakta oss via formuläret nedan. Glöm inte att fylla i ditt namn och e-post så vi kan kontakta dig!