vetenskapliga artiklar

Här kan du som prenumerant på Svensk Veterinärtidning läsa veterinärmedicinska artiklar från angivet år presenterade i pdf-format. Om du saknar inloggningsuppgifter – klicka här.

Vill du också skriva en artikel till tidningen?
Här kan du ladda ner författaranvisningar för Svensk Veterinärtidning.

2023

Fallrapport:Luftvägspaketet för nöt har gett pneumonidiagnosen vid obduktion en ny dimension
Litteraturstudie: Erytema multiforme hos hund
Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus in a Harbor Porpoise, Sweden
Fallrapport från obduktionsverksamheten: Stångskada hos bagglamm
Fallrapport från obduktion: Multicentriskt B-cells- lymfom hos alpacka
Juvertumörer hos hund
Biverkningar hos djur och barn efter sekundär exponering för transdermala hormoninnehållande läkemedel
Fallbeskrivningar patologi: Kastningar och dödfödslar, enstaka händelser eller besättningsproblem?
Parodontit på häst och dess olika etiologier
Fallrapport från obduktionsverksamheten: Haemonchos hos får
Läkemedelsmonografi: Zenalpha (medetomidin hydroklorid; vatinoxan hydroklorid)
Fallrapport från obduktion: Lunginflammation orsakad av lungmask (Dictyocaulus viviparus)
Diabetes mellitus hos hund och katt – skillnader i etiologi och patologi

2022

Patologifall: Trombos i vena cava kaudalis
Litteraturstudie: Intraoperativ gastroesofagal reflux hos hund – fysiologi, patofysiologi och farmakologi
Patologifall: Trombos i vena cava kaudalis
Litteraturstudie: Intraoperativ gastroesofagal reflux hos hund – fysiologi, patofysiologi och farmakologi
En fallrapport från obduktion – Proliferativ enteropati hos gris orsakad av Lawsonia intracellularis
Litteraturstudie: Protein-losing enteropati hos hund
Fallbeskrivning från obduktion: Sjukdom och dödsfall bland mjölkraskvigor på bete, sannolikt orsakat av brakvedsförgiftning
Literature review: Obligate anaerobic bacterial infections in dogs and cats
En kalv med akut-kronisk myokard- och skelett- muskeldegeneration
Litteraturstudie: Felin pododermatit – symtom, diagnostik och behandling
Litteraturstudie: Smältande hornhinnesår hos hund och katt och PACK-CXL som potentiell behandlingsmetod
Kliniska aspekter och behandlingssvar för att särskilja idiopatisk peritonit från tarminfarkt i flexura pelvina orsakad av Strongylus vulgaris-infektion hos häst
Fallbeskrivning patologi: Kalv med skelettinfektion
Diabetisk ketoacidos hos hund
Fallbeskrivning patologi: Koppartoxikos hos får
Nytt från Svarmpat: Hälta hos slaktgrisar
Litteraturstudie: Insulinresistens hos katt
Information från Läkemedelsverket: Risker vid icke-avsedd användning av örongel hos katter
Fallpresentation: Neurologiska besvär hos hanhund
Disputation: Hjärtbiomarkörer och blodtryck hos katt
Lungmask påvisade hos tamgrisar – vad betyder det?
När melanomen brister – en fallstudie om ruptur av melanom
Läkemedelsmonografi: Strangvac (Rekombinanta proteiner CCE, Eq85 och IdeE från Streptococcus equi)

2021

Bra rutiner ger friska juver hos nykalvade kvigor
Diskospondylit hos hund – en litteraturstudie
Disputation: Anthelmintikaresistens hos spolmask
Nu finns vägledningar för god praxis för djurskydd vid slakteri
Interventionell radiologi inom veterinärmedicin
Förekomst av Dichelobacter nodosus och fotröta hos svenska slaktlamm
Anthelmintikaresistens och parasiter i refugia
Sintidsbehandling med antibiotika – resultat från enkätstudie och nya rekommendationer
Misstänkt fall av infektion med Brucella canis hos en hanhund i Sverige
Litteraturstudie: Atypisk Addisons sjukdom hos hund
“I think if we have healthy animals we’ll have healthy people”
Sveriges arbete mot antibiotikaresistens i animalieproduktionen – en retrospektiv beskrivning och analys
Disputation: Gastrointestinala parasiter hos grisar
Fallrapport: En flatcoated retriever med svimningar
Cytostatikabiverkningar hos hund och katt – en litteraturstudie
Sinläggning av mjölkkor – resultat från enkätstudie och nya rekommendationer
Neonatal isoerytrolys hos katt – en litteraturstudie
Bensylpenicillin vid behandling av kalvar med luftvägsinfektion
Diagnostik av sinonasal aspergillos hos hund
Förgiftning hos hund orsakad av cyanobakterier
Litteraturstudie Alfakloralosförgiftning hos hund och katt
Veterinärbrist eller bristande arbetssituation?
Litteraturstudie Användning av T-FAST inom smådjurssjukvården
Laboratoriediagnostik vid misstänkt njursjukdom hos hund och katt
Tolkning av trombocytvärden
Litteraturstudie Babesia canis – diagnostik, klinik och behandling
Fallbeskrivning Ny bandmaskart konstaterad hos häst i Sverige
Cryptosporidium spp. är sannolikt vanligt i svenska grisbesättningar
Fallrapport Två katter med ikterus
Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och produktivitet i nya grisningsboxar
Litteraturstudie Diagnostik och behandling av pneumothorax hos hund och katt med fokus på ultraljud och pleurodes
Låt oss mota Bovis i grind

2020

Litteraturstudie The clinical application of using serum amyloid A analysis of synovial fluid to diagnose synovial infection in horses
Finns det risk för överföring av Streptococcus equi mellan hästar trots rengjord av utrustning?
Fallpresentation En fransk bulldogg som inte kom från Skåne
Disputation Canine heterophilic antibodies
Benmärgsundersökning hos hund och katt
Hur kan laboratoriediagnostik bidra till framgång i hundaveln?
Från provrör till analysresultat
Dog Owners’ Perspectives on Canine Dental Health – A Questionnaire Study in Sweden
Disputation: Ökad välfärd hos häst vid bättre hältdiagnostik
Litteraturstudie: Behandling av katter med uretärobstruktion orsakad av urinsten
Hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor IIproducerande tumör hos hund, katt och häst
Litteraturstudie: Behandling av idiopatisk immunmedierad hemolytisk anemi hos hund
Anemiutredning hos hund och katt
Kliniska sjukdomstecken samt diagnostik vid immunmedierad polyartrit hos hund
Bakterieförekomst i djursjukhusmiljö
Bilddiagnostik del 6: Thorax och hjärta
Bilddiagnostik del 5: rygg och buk
Bilddiagnostik del 4: Muskuloskeletala strukturer
Doktorandprojekt om knäledssjukdomar hos hund
Fallrapport: Craniocervical malformations in a Chihuahua
Fallrapport: Ärftlig brist av vitamin B12 (Imerslund-Gräsbecks syndrom) hos en border collie
Fallpresentation: Livmoderomvridning på ett sto
Fallpresentationer: Ultraljudsdiagnostik i ortopediska utredningar av häst
Litteraturstudie: Feline demodicosis
Litteraturstudie: Intrakraniella meningiom hos hund
Litteraturstudie: Leptospiros hos hund
Litteraturstudie: Mycotoxicity in dogs
Salmonella hos katt – en retrospektiv studie
Screening av höftleder – ett gammalt hälsoprogram och en ny utredning
Swedres-Svarm 2019
Toxiska ämnen i rök – Viktigt att använda rätt andningsskydd

2019

Antibiotikabehandling av klinisk mastit hos ko
Bilddiagnostik del 3: Icke neurologiska patologiska tillstånd i huvud, nacke
Bilddiagnostik del 2: Datortomografi och magnetresonanstomografi på hjärna
Bilddiagnostik del 1: Grundläggande beskrivning av MRT
Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) – vad vet vi idag?
Disputation: Metabola variationer vid övervikt hos hund
Fallrapporter: tema kardiologi
Fallrapport: Okulär melanos och dess konsekvenser hos en cairnterrier
Fekal Mikrobiell transplantation – ny behandling hund & katt
Förekomst av tarmnematoden Baylisascaris transfuga hos svenska brunbjörnar
Klinisk Mastit hos dikor – en enkätstudie
Klövspalt – lokalbehandling med salicylsyra
Litteraturstudie: Angiostorngylus vasorum
Litteraturstudie: Collie eye anomaly (CEA)
Litteraturstudie: Diagnostik och behandling av kronisk parodontit hos hund
Litteraturstudie: Katarakt hos katt
Litteraturstudie: Kolik hos häst: Metamizol vs. Hyoscinbutylbromid – vad vet vi egentligen?
Litteraturstudie: Evaluation of the Pennsylvania hip improvement program
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 6: katt och människa
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 5: läkemedel som verkar på olika organsystem hos hund
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 4: vaccinationsbiverkningar hos hund
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 3: antiparasitära medel & antibiotika hos hund
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 2 :Biverkningar rapporterade hos nöt, får, gris, mink och kanin
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 1: häst
Ny smittsam klövsjukdom, Contagious Ovine Digital Dermatitis, hos får
Nytt hjälpmedel för kastration av hingst
Spotlight on semen quality for equine artificial insemination
Oral vitamin B12-supplementering till hund och katt
Warmblood Fragile Foam Syndrome, WFFS hos häst
Vaccination mot galtlukt – problem eller lösning?

2018

Antibiotic stewardship i veterinärmedicinen
Chronic Wasting Disease (CWD)
Djurvälfärd vid mobil slakt av nötkreatur
Djurskydd i kliniken – hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet
Fallrapport: Ballongdilatation av symtomatisk hund med valvulär pulmonalisstenos
Fallrapport: Isolerad högersidig hypertrofisk kardiomyopati hos 13 år gammal birmakatt
Felint morbillivirus
Gemensam insats bromsade utbrott av herpesvirus hos häst
Islandshästar med Silvermutationen
Kan man vaccinera kalvar mot hosta?
Kirurgiska ingrepp utförda i Sverige på brakycefala hundar med andningsproblem
Leverbiopsi på nöt
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2017, del 5: katt, kanin & människa
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2017, del 4: läkemedel som verkar på olika organsystem hos hund
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2017, del 3: vacciner, antiparasitära medel & antibiotika hos hund
Litteraturstudie: Gomspalt hos hund och katt
Litteraturstudie: Hypoadrenokorticism hos katt
Litteraturstudie: Intrakraniella meningiom hos hund och katt
Litteraturstudie: Primär hyperaldosteronism hos katt
Penicillin intramuskulärt till häst, del 2
Penicillin intramuskulärt till häst, del 1
Perikardiell effusion hos hund
Permetrinförgiftning hos katt
Resektion av alarvecken på stående häst
Slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet vid mobil slakt av nötkreatur

2017

Hoof wall separation disease (HWSD) – Ärftlig sjukdom hos connemaraponny
Litteraturstudie: Bedömning av smärta hos häst på djursjukhus
Litteraturstudie: ESBL hos hund och katt
Litteraturstudie: Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund
Litteraturaturstudie: Oslerus osleri-infektion hos hund
Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop
Prevalensen av rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning
Svensk äggnäring efter omställningen, del 2: Sjukdomsförebyggande åtgärder, kontroll och slakt
Undersökning av hälta med objektiv rörelseanalys

2016

Biofilm hos salmonellaisolat från svenska djurbesättningar
Fatal administrering av mineralbolus till får
Fallbeskrivning: Kutan lupus erythematosus hos häst
Fallbeskrivningar: Förgiftning hos hund av musgift innehållande alfakloralos
Litteraturstudie: Vogt-Koyanagi-Harada-liknande syndrom hos hund
Fenobarbitals inverkan på den hematologiska blodbilden hos tio katter
Laceration av sträcksenor på bakben hos häst
Litteraturstudie: Ekvin grässjuka
Litteraturstudie: ESBL-bildande bakterier hos hund
Litteraturstudie: SCCED, spontaneous chronic corneal epithelial defect, hos hund
Litteraturstudie: Subaortastenos hos hund
Litteraturöversikt: Kolangit hos katt 
Svensk äggnäring efter omställningen, del 1: Inhysning och aktuella trender
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2015, del 4: läkemedel som verkar på olika organsystem
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2015, del 3: vacciner, antiparasitära medel & antibiotika hos hund
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2015, del 2: nöt, får och gris
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2015, del 1: häst

2015

Fallbeskrivning: Malabsorptionssyndromet (MAS) hos slaktkyckling
Litteraturstudie: Kobalaminbrist hos hund
Litteraturstudie: Sommarbete för mjölkkor – hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning, ekonomi
Resistensläget hos Actinobacillus pleuropneumoniae och Pasteurella multocida vid luftvägssjukdomar hos gris
Vad är en obefogad djurskyddsanmälan?

2014

Renal dysplasi och andra progressiva nefropatier hos hund 
Borrelia och Anaplasma ger sällan neurologiska symtom hos hund