vetenskapliga artiklar

Här kan du som prenumerant på Svensk Veterinärtidning läsa granskade veterinärmedicinska artiklar från angivet år presenterade i pdf-format. Om du saknar inloggningsuppgifter – klicka här.

 

Vill du också skriva en artikel till tidningen?
Här kan du ladda ner författaranvisningar för Svensk Veterinärtidning.

2020

Toxiska ämnen i rök – Viktigt att använda rätt andningsskydd
Bilddiagnostik – muskuloskeletala strukturer
Leptospiros hos hund – en litteraturstudie
Ärftlig brist av vitamin B12 (Imerslund-Gräsbecks syndrom) hos en border collie
Livmoderomvridning på ett sto
Bilddiagnostik – thorax och hjärta
Screening av höftleder – ett gammalt hälsoprogram och en ny utredning
Fallrapport: Craniocervical malformations in a Chihuahua
Intrakraniella meningiom hos hund – en litteraturstudie
Doktorandprojekt om knäledssjukdomar hos hund
Fallbeskrivningar: Ultraljudsdiagnostik i ortopediska utredningar av häst
Salmonella hos katt – en retrospektiv studie

2019

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)
Klövspalt
Icke neurologiska patologiska tillstånd i huvud, nacke
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 6
Datortomografi och magnetresonanstomografi på hjärna
Ny smittsam klövsjukdom – får
Antibiotikabehandling av klinisk mastit hos ko
Biverkningar hos hund
Klinisk Mastit hos dikor
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2018, del 4
Nytt hjälpmedel för kastration av hingst
Läkemedelesbiverkningar hos djur, 2018, del 3
Okulär melanos och dess konsekvenser hos en cairnterrier
Oral vitamin B12-supplementering till hund och katt
Förekomst av tarmnematoden Baylisascaris transfuga hos svenska brunbjörnar
Fekal Mikrobiell transplantation
Biverkningar rapporterade hos häst
Warmblood Fragile Foam Syndrome
Spotlight on semen quality for equine artificial insemination
Fallrapporter med tema kardiologi
Litteraturstudie: Angiostorngylus vasorum
Metabola variationer vid övervikt hos hund
Litteraturstudie: Katarakt hos katt
Litteraturstudie: Collie eye anomaly (CEA)
Diagnostik och behandling av kronisk parodontit hos hund
Kolik hos häst: Metamizol vs. Hyoscinbutylbromid – vad vet vi egentligen?
Evaluation of the Pennsylvania hip improvement program
Vaccination mot galtlukt – problem eller lösning?

2018

Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2017, del 5
Litteraturstudie: Primär hyperaldosteronism hos katt
Litteraturstudie: Hypoadrenokorticism hos katt
Penicillin intramuskulärt till häst – del 2
Kan man vaccinera kalvar mot hosta?
Resektion av alarvecken på stående häst
Islandshästar med Silvermutationen
Penicillin intramuskulärt till häst, del 1
Fallrapport: Isolerad högersidig hypertrofisk kardiomyopati hos 13 år gammal birmakatt
Chronic Wasting Disease (CWD)
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2017, del 4
Fallrapport: Baloongdilatation av symtomatis hund med valvulär pulmonalisstenos
Gemensam insats bromsade utbrott av herpesvirus hos häst
Slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet vid mobil slakt av nötkreatur
Läkemedelsbiverkningar hos djur, 2017, del 3
Djurvälfärd vid mobil slakt av nötkreatur
Antibiotic stewardship i veterinärmedicinen
Perikardiell effusion hos hund
Permetrinförgiftning hos katt
Djurskydd i kliniken
Felint morbillivirus
Leverbiopsi på nöt
Gomspalt hos hund och katt
Intrakraniella meningiom hos hund och katt

2017

Svensk äggnäring efter omställningen, del 2 – Sjukdomsförebyggande åtgärder, kontroll och slakt
Undersökning av hälta med objektiv rörelseanalys
Hoof wall separation disease (HWSD) – Ärftlig sjukdom hos connemaraponny
Prevalensen av rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning
Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop
Oslerus osleri-infektion hos hund
Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund
Bedömning av smärta hos häst på djursjukhus
ESBL hos hund och katt

2016

Subaortastenos hos hund
SCCED, spontaneous chronic corneal epithelial defect, hos hund
Fenobarbitals inverkan på den hematologiska blodbilden hos tio katter
Biofilm hos salmonellaisolat från svenska djurbesättningar
Svensk äggnäring efter omställningen, del 1 – Inhysning och aktuella trender
Litteraturstudie – Ekvin grässjuka
Biverkningar hos hund rapporterade för vacciner, antiparasitära medel och antibiotika
Biverkningar hos hund rapporterade för läkemedel som verkar på olika organsystem
Läkemedelsbiverkningar rapporterade hos nöt, får och gris, 2015
Läkemedelsbiverkningar rapporterade hos häst, 2015
Fatal administrering av mineralbolus till får
Förgiftning hos hund av musgift innehållande alfakloralos
Vogt-Koyanagi-Harada-liknande syndrom hos hund
Laceration av sträcksenor på bakben hos häst
ESBL-bildande bakterier hos hund
Kolangit hos katt 
Kutan lupus erythematosus hos häst

2015

Vad är en obefogad djurskyddsanmälan?
Kobalaminbrist hos hund
Malabsorptionssyndromet (MAS) hos slaktkyckling
Resistensläget hos Actinobacillus pleuropneumoniae och Pasteurella multocida vid luftvägssjukdomar hos gris
Sommarbete för mjölkkor – hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning, ekonomi

2014

Renal dysplasi och andra progressiva nefropatier hos hund 
Borrelia och Anaplasma ger sällan neurologiska symtom hos hund