Bidra med en artikel

Genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet – oavsett om det är intressanta fallbeskrivningar, djupgående litteraturstudier, engagerade debattinlägg eller personliga krönikor – så bidrar det till en bredare kunskapsdelning inom veterinärmedicin! Varje bidrag berikar tidningens innehåll med mångsidiga och informativa perspektiv. Skicka in ditt bidrag idag till Svensk Veterinärtidnings redaktion

Författaranvisningar underlättar en snabb publiceringsprocess

Korrekt utformade manuskript når snabbare fram till publicering, vilket gynnar både författare och redaktion. Det är därför viktigt att författare till Svensk Veterinärtidning följer tidningens skrivanvisningar .

Författaranvisningar