Nyheter

Vår nyhetssida är dedikerad till att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna, innovationerna och framstegen inom veterinärmedicinen.

Bidra med en artikel
899 artiklar
Sortera
Nyast
Äldst

Ny fästingart upptäckt i Sverige

Under förra årets insamling till Rapportera Fästing rapporterade allmänheten in ett tiotal fästingar som vanligtvis inte påträffas i Sverige. SVA kan nu konstatera att en ny fästingart – Dermacentor marginatus – har upptäckts för första gången i Sverige. Fästingen hittades i Stockholmsområdet och skickades in via SVA:s webbverktyg Rapportera Fästing. Det svenska namnet på fästingen […]

Kallblodstravare ger nya genetiska insikter

Kallblodstravare är mycket nära släkt med nordsvenska brukshästar,och har avlats för snabbhet på travbanor och har inslag av varmblod i arvsmassan. Genom genetiska jämförelser av dessa raser har forskare tidigare visat att det i vissa områden i arvsmassan finns varianter som ger fördelar för prestation på travbanan. En ny studie visar att kallblodstravare med optimala […]

SVA varnar för brister i antibiotikaövervakningen

SVA övervakar förbrukning av antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier bland svenska djur. Läget är generellt sett stabilt och bra, men fortsatt arbete krävs för att det ska förbli så. Dessutom krävs mer provunderlag för att kunna upprätthålla en tillförlitlig övervakning. Det är några av slutsatserna i Swedres-Svarm 2023, en rapport som SVA ger ut gemensamt […]

Smittläget för djursjukdomar och zoonoser 2023

I årets rapport över djursjukdomar och zoonoser i Sverige från SVA sticker utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) ut under 2023. En sjukdom som kunde fått allvarliga konsekvenser för grisnäringen och Sveriges livsmedelsberedskap. Rapporten omfattar övervakning av viktiga djursjukdomar och zoonotiska smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur. Även övervakning av sjukdomar som inte finns i […]

Så ändras hästars ansiktsuttryck vid hälta

En nyligen genomförd studie har undersökt ansiktsrörelser hos hästar med mild till måttlig bakbenshälta för att bättre förstå hur dessa kan indikera olika grader av ortopedisk smärta. Forskningen fokuserade på att identifiera specifika ansiktsrörelser som kan observeras vid ortopedisk smärta, även i vila. I studien ingick åtta hästar vars rörelser noggrant mättes med ett objektivt […]

Obligatoriska blodprov för sällskapsdjur från Ryssland och Belarus

Från och med den 16 september 2024 inför EU nya krav för införsel av sällskapsdjur som hundar, katter och illrar från Ryssland och Belarus. För att vara säker på att djuren inte bär på rabies kommer det att krävas ett blodprov, ett titertest, som verifierar fullgott skydd mot sjukdomen. Denna åtgärd kommer i ljuset av […]

Ekologisk djurhållning fortsätter minska

I juni 2023 rapporterades en tydlig nedgång i antalet ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige. Från toppåret 2019 har antalet sjunkit med 13 procent till 289 300 djur. Den mest markanta minskningen inträffade mellan 2022 och 2023. Särskilt drastiskt är fallet med de ekologiska mjölkkorna, vars antal nu är nere på 42 200, en minskning med […]

Sörens blod räddar liv

För femte året i rad har AniCura utsett Årets Blodgivarhund i samband med den internationella blodgivardagen. Nominerade hundar från hela Sverige deltog, men det var den sjuåriga engelska springer spanieln Sören som tog hem titeln. Utmärkelsen Årets blodgivarhund anordnas av AniCura för att uppmärksamma hundägare på hur viktig blodgivning är för svensk djursjukvård. Hundar från […]

Tre nya internationella specialister inom grishälsa

Gård & Djurhälsan välkomnar tre nya EBVS® European Veterinary Specialist in Porcine Health Management, Diplomates i ECPHM (European College of Porcine Health Management). Efter många års intensivt arbete med studier, artikelskrivande och möten har veterinärerna Kaisa Ryytty Sylvén, Johanna Fjelkner och Axel Sannö framgångsrikt klarat de omfattande tentamina som ägde rum i Portugal för ett […]

Flertalet restriktioner hävs i Västmanland

Nu häver Jordbruksverket de flesta restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Till exempel blir alla slags skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från SVA. Sökinsatser efter vildsvinskadaver i det så kallade kärnområdet har genomförts under maj månad och är nu avslutade. Inga […]

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register

Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser där hästar finns i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten att snabbt få bukt med allvarliga smittsamma sjukdomar. Sedan 2021 ska alla platser där hästar finns registreras hos Jordbruksverket. EU:s regler gäller alla stall, ridskolor, beten och även den som […]

SLU utser sex nya hedersdoktorer 2024

Två av hedersdoktorerna är husdjursagronom Hans Lindberg och veterinären Delia Grace Randolph. De kommer att promoveras i samband med SLU:s doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Den 4 oktober håller de öppna föreläsningar. Veterinär Delia Grace Randolph är professor i system för livsmedelssäkerhet vid University of Greenwich i Storbritannien och har under många år […]

Cavaliersällskapet och SLU inleder forskningssamarbete

Cavaliersällskapet och forskare från SLU inleder ett samarbete kring genetisk variation. Målet är att identifiera de gener som orsakar sjukdom i hundrasen cavalier king charles spaniel. Genom att DNA-sekvensera blodprover från valpar födda i det inkorsningsprojekt som Cavaliersällskapet genomför, vill forskarna försöka identifiera var i arvsmassan generna som orsakar sjukdom finns. Den kunskapen kan sedan […]

Par döms för olaglig avel

Ett par i Malmö har dömts till 30 dagsböter för brott mot djurskyddslagen efter att ha parat ihop katter av raserna perser och scottish fold. Avel på scottish fold är förbjuden enligt svensk lag på grund av rasens genetiska hälsoproblem, däribland kroksvans och artros som orsakas av en mutation. Det är smärtsamma tillstånd som leder […]

Värphöns drabbade av Newcastlesjuka

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 230 000 värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Det visar provresultat från SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Besättningen har haft nedsatt äggproduktion och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. På den smittade gården är det nu tillträdesförbud […]

Ökad självmordsrisk kopplas till rutinmässig avlivning

Veterinärer är en yrkesgrupp som konstaterats ha en ökad risk för självmord, delvis på grund av deras rutinmässiga arbete med att avliva djur. En nyligen genomförd landsomfattande studie i Norge har utforskat hur det påverkar attityderna till dödshjälp samt deras egen självmordsrisk. I studien deltog veterinärer från hela Norge med en svarsfrekvens på 75 procent. […]