Prenumerera på Svensk Veterinärtidning

Som veterinär är det avgörande att vara uppdaterad med de senaste rönen och metoderna inom veterinärmedicinen. Svensk Veterinärtidning är en essentiell resurs som hjälper dig att hålla dig i framkant av din profession.
Med en prenumeration på Svensk Veterinärtidning får du 10 nummer per år fyllda med djupgående artiklar och vetenskapliga studier inom olika områden av veterinärmedicinen.

Varför Svensk Veterinärtidning?

Vi förstår de utmaningar och krav som dagens veterinärer står inför. Svensk veterinärtidning är utformad för att inte bara informera utan även inspirera och stödja veterinärer genom att tillhandahålla aktuell och relevant information som är tillämpbar i den dagliga praktiken.

För att prenumerera och dra nytta av de insikter och kunskaper tidningen erbjuder, skriv till Sveriges Veterinärförbunds kansli. Du behöver inte vara medlem i förbundet för att få prenumerera på tidningen.