Om svensk veterinärtidning

Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets största regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer.

Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Under 2019 var upplagan (TS Fackpress) 3 800 ex. Tidningen är den kanal genom vilken information till och mellan veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informationskällan för veterinärförbundets medlemmar.

Svensk Veterinärtidning innehåller information företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och utbildning, samt facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor som rör veterinärmedicin förekommer också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.

Svensk Veterinärtidning c/o Roy


Bellmansgatan 8


118 20 Stockholm

Telefonnummer: 070-209 64 09

Mats Janson

Chefredaktör

mats@roy.agency

070-209 64 09

Karin Wandrell

Webbredaktör