Privatpersoner, organisationer, företag och föreningar som är verksamma längs Sveriges kuster är SVA:s ögon, öron och händer på plats.

Jasmine Stavenow, marinbiolog på SVA, menar att utan allmänhet och fiskare som hittar och rapporterar döda djur, samt SVA:s Strandningsnätverk med Kustkontakter som hjälper till praktiskt i fält, hade det här arbetet inte varit möjligt.

– Kustkontakterna hjälper oss med hantering och paketering av en död säl eller tumlare, lokal transport till en kustnära frys, eller med själva frysförvaringen i sig. Vissa, med särskild utbildning och kunskap, kan även hjälpa oss med provtagning av ett djur i fält. Vi välkomnar intresserade att höra av sig till vilt@sva.se för att vara med i Strandningsnätverket. Vem som helst får dock gärna rapportera in döda djur genom webbsidan rapporteravilt.sva.se. Alla rapporter vi får in ökar vår kunskap om marina däggdjur och bidrar till forskning

Under övervakningsprogrammet 2021 undersöktes 44 valdjur (42 tumlare, en nordlig näbbval och en knölval) och 18 sälar (13 gråsälar och fem knubbsälar). Både strandade tumlare och sälar (med okänd dödsorsak) och bifångade tumlare (som oavsiktligt fastnat som bifångst och inlämnats av fiskare) undersöktes. Hos de med okänd dödsorsak var den vanligaste dödsorsaken bifångst eller sjukdom.

Läs hela pressmeddelandet här https://app.retriever-info.com/go-article/00991420220525353473177/1934668/monitor/search?type=jwt