Aktuella djurskyddsfrågor nationellt och inom EU

  • In Artikel
  • November 29, 2023
  • 35 Views
Aktuella djurskyddsfrågor nationellt och inom EU

Stock.adobe.com

Den 5 december ordnar Jordbruksverket en djurskyddskonferens och berättar om olika djurskyddsfrågor och ny forskning.

Konferensen är gratis och digital varför man med fördel kan välja att deltaga i de programpunkter man tycker är mest intressant.

För att få en länk till mötet måste man anmäla sig senast den 3 december. Länken kommer per e-post den 4 december.

Anmäl dig här.

Program:

Morgonpass
09.00-09.15 Välkommen!
Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket.

09.15-09.30 Aktuellt från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd.
Lotta Berg, ordförande i det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

09.30-10.00 Vilka utrymmen behöver våra sällskapsdjur?
Vetenskapliga rådet för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet.

10.00-10.15 PAUS

Förmiddagspass
10.15-10.45 Kan leddjur känna smärta och uppleva lidande?
Vetenskapliga rådet för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet.

10.45-11.30 Companion animal welfare – with a focus on reptiles (Hålls på engelska).
Professor Oliver Burman, School of Life Sciences, University of Lincoln, UK.

11.30-11.45 Nya djurskyddsregler om sällskapsdjur.
Kajsa Sefastsson, Jordbruksverket

11.45-12.00 Frågestund.

12.00-13.00 Paus för lunch.

Eftermiddagspass
13.00-13.30 Luktande hästvälfärd – hästens luktsinne och varför dofter är viktiga för hästens välfärd.
Maria Vilain Rørvang, Sveriges lantbruksuniversitet.

13.30-14.00 Ten years with the ”new” directive for lab animals, improvements and challenges? (Hålls på engelska)
Susanna Louhimies, Europeiska kommissionen

14.00-14.30 Vad har hänt inom utvecklingen kring att ersätta och förfina djurförsök?
Karin Gabrielson Morton, Forska Utan Djurförsök.

14.30-14.45 PAUS

14.45-15.15 Nya djurskyddsregler inom EU.
Christian Juliusson, Europeiska kommissionen

15.15-15.45 Vad säger forskningen som reglerna baseras på?
Lotta Berg, ordförande i det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

15.45- 16.15 Vad säger branschen, myndigheterna och djurskyddsorganisationerna om behov av nya djurskyddsregler inom EU?
Lantbrukarnas riksförbund, Djurskyddet Sverige och Jordbruksverket.

16.15-16.30 Avslutande frågor.

16.30 Avrundning och avslutning.