Amerikanska mjölkkor drabbade av fågelinfluensa

Amerikanska mjölkkor drabbade av fågelinfluensa

Stock.adobe.com

Flera anläggningar med mjölkkor i USA har drabbats av fågelinfluensa. Det är första gången som högpatogen fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur.

I USA har ett ovanligt utbrott av högpatogen fågelinfluensa H5N1 konstaterats på mjölkgårdar. Det är första gången som högpatogen fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur, och bara några veckor tidigare hade det första fallet hos idisslare konstaterats hos killingar i Minnesota.

Totalt 12 fall rapporterades under mars månad i Texas, Kansas, Michigan, New Mexico och Idaho. Drabbade kor har haft tjockare, koncentrerad, råmjölksliknande mjölk och även onormal klibbig eller lös avföring. Något som är särskilt märkbar hos äldre kor.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bekräftade även att en person i Texas smittats efter kontakt med nötkreatur, men uppvisade endast milda symtom. Analys av virusets arvsmassa från infekterade djur och människor visar inga mutationer som tyder på en anpassning till däggdjur.

Det indikerar att det fortfarande är en variant av fågelinfluensa som är anpassad till fåglar, men som har förmåga att orsaka så kallad ”spillover” till däggdjur. Nötkreaturen tros ha smittats av vilda fåglar, medan smitta mellan nötkreatur ännu inte är klarlagd.

Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) rapporterar även om smittade katter på drabbade gårdar. Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) följer utvecklingen noggrant, även om inga liknande fall rapporterats i Sverige. SVA uppmanar veterinärer att kontakta dem vid okända sjukdomsbilder hos djur.

Enligt Europiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) är risken för att smitta överförs till människor från den aktuella kladen 2.3.4.4b generellt låg, men något högre för de som är i nära kontakt med smittade djur.

Läs mer här.