Bortglömt virus ska bekämpa antibiotikaresistans

Bortglömt virus ska bekämpa antibiotikaresistans

Zymiq pressbild

Antibiotikaresistens utgör en global utmaning som hotar både människors och djurs hälsa. Nu fokuserar svenska biotechföretaget Zymiq på ett tidigare bortglömt virus från USA som ett potentiellt verktyg i striden mot antibiotikaresistens.

Zymiq har nyligen förvärvat rättigheterna till ett unikt, men sedan länge bortglömt, virus som ursprungligen utvecklades för människor. Viruset är en bakteriofag (fag) som specialiserat sig på att angripa specifika bakterier.

Till skillnad från antibiotika, som slår ut ett brett spektrum bakterier, inklusive de fördelaktiga, är fager extremt specifika vilket minskar risken för oönskade bieffekter. Viruset har redan godkänts för användning hos hundar som en immunterapeutisk produkt.

Med över 10 miljoner tidigare doser administrerade till människor och en avbruten produktion på grund av FDA-krav, planerar Zymiq nu att återuppta produktionen i en godkänd anläggning. Tanken är att introducera virusprodukten på hundmarknaden i Asien och Europa.

Det faktum att stafylokockinfektioner i USA, som är resistenta mot befintlig behandling, genererar enorma sjukvårdskostnader på 13 miljarder dollar årligen, understryker behovet av alternativa terapier.

Efter att ha lanserat virusprodukten för hundar är Zymiqs nästa mål att återigen få viruset godkänt för människor, i linje med de uppdaterade läkemedelskraven. Denna forskning kommer att förflyttas från USA till Lund.