Efterfrågan på ett desinfektionsmedel som kan slå ut livshotande mikroorganismer som bakterier, virus och sporer ökar alltjämt i dagens samhälle. Samtidigt ställer kemikaliedirektiv höga krav på tillverkare för att miljön ska skonas. Nu lanserar Procurator en produkt som möter dessa krav – KBM Disinfection by LifeClean.

Inom bland annat sjukvård, barnomsorg och livsmedelsindustri blir kampen allt tuffare mot mikroorganismer som ger upphov till bland annat legionella, salmonella och vinterkräksjuka. Lika tufft är det med antibiotikaresistenta bakterier som MRSA och svårhanterliga sporer. Detta kan skapa hälsofarliga konsekvenser.

– Det finns vissa miljöer som, oavsett noggranna hygien- och städrutiner, har allvarliga problem med att få bukt med ohälsosamma mikroorganismer. Parallellt med detta ser vi hur angeläget det är att utvecklingen går mot desinfektionsmedel som är så skonsamma som möjligt mot miljön. Det gör att KBM Disinfection är en viktig och unik produkt, säger Eva-Marie Nilsson, Category Manager Facility.

KBM Disinfection lovar att inom två minuter eliminera allt från dödliga bakterier och virus till mögel och sporer. Den ska dessutom ta bort dålig lukt. Produkten är samtidigt miljövänlig tack vare en speciell tillverkningsprocess som gör att den till 99,6 procent är vattenbaserad. KBM Disinfection by LifeClean är svensktillverkad och färdig att användas direkt från flaskan utan att användaren behöver ha skyddsutrustning på.

– Det gör att det är en lätthanterlig desinfektion som fungerar på flertalet ytor och vi ser ett mycket brett användningsområde för den i en tid där många efterlyser den här typen av medel, säger Eva-Marie.