Avel för rörlighet kan ha ökat andelen anlagsbärare för den ärftliga och dödliga bindvävssjukdomen ”Warmblood Fragile Foal Syndrome” (WFFS) hos hästar.

Föl som har anlaget i dubbel uppsättning är inte livsdugliga och aborteras eller måste avlivas direkt efter födseln vilket leder till såväl ekonomiska som känslomässiga förluster.

En studie som utförts av forskare från SLU och universitetet i Parma har visat att andelen anlagsbärare bland svenska varmblodiga hästar är 7,4 procent. Det är högre än förväntat för ett dödligt anlag som i en normal population skulle ha minskat till en mycket låg nivå, eller försvunnit helt. Studien visade också att anlaget i enkel uppsättning har en mätbar effekt på bland annat hästarnas rörlighet och kroppsform vilket ses som en trolig orsak till att anlaget bevarats hos så stor andel av populationen.

Hur det studerade anlaget påverkar hästarnas prestation och hållbarhet behöver studeras vidare. Prestation är komplext och beror på fler faktorer än rörlighet och kroppsform, både genetiska och miljömässiga, och med riktad avel kan anlagsfrekvensen för WFFS minska i populationen utan att avelsframsteget påverkas negativt.

Studien har utförts i samarbete med avelsorganisationen SWB och finansierades av Stiftelsen Hästforskning och Formas.

Läs hela publikationen här https://doi.org/10.1186/s12711-021-00693-4