En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt användningen av natrium-glukos-co-transportör-hämmare (SGLT2-hämmare), vanliga i behandlingen vid diabetes hos människor, som ett möjligt behandlingsalternativ för hästar med EMS.

Studien, som inkluderade privatägda hästar diagnosticerade med EMS, fokuserade på att mäta effekterna av en tre veckors behandling med SGLT2-hämmare jämfört med placebo. Genom att utföra orala glukostoleranstester före och efter behandlingen upptäckte forskarna att SGLT2-hämmaren minskade insulinnivåerna med 66,5 procent jämfört med placebogruppen.

Resultaten pekar på att SGLT2-hämmare kan vara en mycket effektiv behandling för att reglera insulin hos hästar med EMS och därigenom minska risken för fång. Dock betonas vikten av fortsatta studier för att bedöma långtidseffekterna av behandlingen.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.