I juni 2023 rapporterades en tydlig nedgång i antalet ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige. Från toppåret 2019 har antalet sjunkit med 13 procent till 289 300 djur. Den mest markanta minskningen inträffade mellan 2022 och 2023.

Särskilt drastiskt är fallet med de ekologiska mjölkkorna, vars antal nu är nere på 42 200, en minskning med 26 procent jämfört med 2019. Andelen ekologiska nötkreatur har också sjunkit från 22 procent av den totala nötboskapen till 20 procent under det senaste året. För mjölkkorna är tappet ännu större, där andelen minskade från 18 till 14 procent.

andelen minskade från 18 till 14 procent.
Även andra djurgrupper visar liknande mönster. Antalet ekologiska tackor och baggar är nu 47 200, vilket är en minskning med 6 procent sedan förra året och med 25 procent sedan 2018. För värphönsen var nedgången 18 procent bara under det senaste året, med en total andel ekologiska höns på 12 procent.

Ekologisk gris- och slaktkycklingproduktionen utgör fortfarande en mycket liten del av det totala antalet djur i Sverige, med endast 2 procent.