Regeringen föreslår nu ett ekonomiskt stöd så att minkföretagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet ska kunna göra det på ett ordnat sätt.

Att föda upp mink för pälsproduktion är förenat med utmaningar. Under pandemin infördes flera förebyggande åtgärder av smittskyddsskäl som negativt påverkade minkföretagens inkomster.

Produktionen är dessutom förbjuden i flera EU-länder och det är inte omöjligt att ett sådant förbud även blir aktuellt på EU-nivå. Regeringen föreslår därför i sin budgetproposition att 180 miljoner kronor ska avsättas för 2024 och 2025 för att stötta de företagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion.

Stödet är tänkt att betalas ut till företag efter genomförd avveckling under perioden 2024–2025. Regeringskansliet arbetar nu med att ta fram en förordning för hur stödet ska utformas.

Parallellt med det arbetet kommer även en översyn av djurskyddslagstiftningen att inledas. Syftet är att utreda om djurskyddslagen ska ändras så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet. Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Sveriges Veterinärförbund stödjer beslutet att förbjuda minkuppfödning i bur. Enligt den svenska djurskyddslagen ska djur ha rätt till sitt naturliga beteende, men de svenska minkarna tillbringar sina liv i gallerburar, utan tillgång till simvatten.

Förbundet menar att minkindustrin inte lever upp till kraven om naturligt beteende enligt djurskyddslagen och att det finns starka djurskyddsskäl för att inte fortsätta med uppfödning av mink.