EMA Veterinary Awareness Day 12–13 september

  • In Artikel
  • September 7, 2023
  • 80 Views
EMA Veterinary Awareness Day 12–13 september

Stock.adobe.com

Förordningen om veterinärmedicinska läkemedel har nu varit tillämplig i över ett år och det syns ett ökat intresse kring detta från andra intressentgrupper än de som har varit involverade i att definiera de nya arbetssätten.

Den allra första EMA Veterinary Awareness Day syftar till att förse en bredare publik med information om och översikt över aktuella myndigheters arbete inom vetenskap och reglering av veterinärmedicinska läkemedel inom EU samt ge en inblick i hur detta syftar till att gynna djurhälsa och välbefinnande.

EMA Veterinary Awareness Day kommer att inkludera föredrag om antimikrobiell resistens samt stöd för innovation och samarbete med akademin. Dessutom kommer det att finnas parallella sessioner om mer specifika ämnen, såsom djurskydd, veterinärmedicinska läkemedel och miljö.

Mer information finns här.