Svensk Veterinärtidning har fått en ny form

Svensk  Veterinärtidning har fått en ny form

Med nummer 6 2018 är  Svensk Veterinärtidning ute i ny form.

Det var efter att man genomfört en medlemsenkät som det visade sig att medlemmarna önskar sig en ”modernare tidning”.

– I samband med det beslutade vi oss för att se till att försöka ge tidningen en mer attraktiv design eftersom det ändå var dags att byta programvara och mallar för produktionen av den. Vi tror förstås också att den kommer kunna attrahera både fler läsare och annonsörer genom en re-design, säger Ann-Louise Fredrikson, kansli- och ekonomichef på Sveriges Veterinärförbund.

Med den nya formen på tidningen hoppas förbundet bland annat på att det ska bli lättare att hitta och navigera i tidningen – detta genom att exempelvis använda sig av återkommande färger som förknippas med visst innehåll.

– Dessutom ses papperskvalitén över så att den dels tilltalar läsarna men också att den ur ett hållbarhetsperspektiv är försvarbar så länge vi har en pappersupplaga, fortsätter Ann-Louise Fredrikson.      

Kan läsas online

En annan nyhet är att tidningen även kommer att läggas upp på nätet så att den kan läsas online. 

– Svensk Veterinärtidning kommer få en alldeles ny och egen fristående hemsida med utvecklingspotential www.svenskveterinartidning.se

Meningen är att den ska harmoniseras fullt ut med pappersupplagan och att medlemmarna här ska kunna finna en digitaliserad version av vår tidning.     

Varför man väljer att göra de här förändringarna nu beror på att Sveriges Veterinärförbund under våren fått hjälp av företaget  Adviser med produktionen av nummer. Adviser och SVT har nu förlängt samarbetet och i det gemensamt kommit överens om att designa om tidningen.

– Adviser har åtagit sig re-designen och målet har varit att se till att få tidningen att kännas just mer modern och lämplig för digital publicering. Då tyckte vi det var en bra tidpunkt att se över den rent layoutmässigt också, avslutar Ann-Louise Fredrikson.