Världsveterinärdagen 2024 hyllar veterinärernas viktiga arbete, men en ny undersökning visar att endast 49 procent upplever att deras yrke är uppskattat.

Boehringer Ingelheim har tillsammans med flera internationella veterinärföreningar släppt en ny rapport som visar att endast 49 procent av veterinärerna känner att deras yrke är uppskattat av samhället.

Undersökningen, som omfattar 1 056 veterinärer från USA, Japan, Storbritannien, Frankrike, Brasilien och Tyskland, belyser den kritiska bristen på uppskattning och de utmanande arbetsförhållandena som många veterinärer står inför.

De tillfrågade var specialiserade på olika djurarter inklusive sällskapsdjur, hästar, mjölkkor, nötkreatur, svin och kycklingar. Resultaten visar på en markant skillnad mellan veterinärernas upplevda uppskattning från sina direkta klienter och samhällets bredare erkännande av deras yrkesroll.

Trots att 75 procent av respondenterna känner sig personligen uppskattade av sina kunder, anser endast knappt hälften att deras profession är generellt är uppskattat.
Många veterinärer rapporterar om svårigheter att upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv, samt en känsla av mental och emotionell utmattning.

– Det är absolut nödvändigt att vi uppmärksammar den ofta osedda vård och ansträngning som veterinärer lägger ner på att skapa ett sunt och lyckligt samhälle, säger Dr Ellen Van Nierop, president för World Small Animal Veterinary Association.

För att ta itu med dessa frågor har Boehringer Ingelheim initierat ”Going Beyond”-kampanjen, som syftar till att öka medvetenheten om de ofta osedda och komplexa aspekterna av veterinäryrket. Kampanjen är ett samarbete med flera ledande organisationer inom djurhälsa och strävar efter att visa upp och hylla veterinärernas arbete.