Extra fokus på tajgafästingen

Extra fokus på tajgafästingen

Stock.adobe.com

Efter ett första år då över 22 000 bilder skickades till Rapportera Fästing noteras att rapporter kommit in till SVA även under vintermånaderna. Nytt för i år är extra fokus på övervakning av tajgafästingen.

Under de kalla vintermånaderna december, januari och februari har SVA mottagit 146 rapporter om fästingar, trots att dessa vanligtvis ligger i dvala under denna tid.

–  Vi förväntade oss att rapporteringen skulle avstanna helt, men rapporterna visar att vår vanliga fästing kan vara aktiv även på vintern. En hypotes är att fästingarna kan finnas i närheten av vilda djurs sovplatser. Värmen från djuren kan få fästingarna vakna. När till exempel en hund går genom legan, kan fästingen haka fast i hundens päls, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

För att underlätta rapporteringen har SVA förfinat sitt verktyg Rapportera Fästing genom nya bilder och snabbare bedömning. Det har även lagts till en FAQ-sida och SVA betalar portot för fästingar de vill analysera. Ett pågående arbete är utvecklingen av en bildanalysmodell för snabbare artbestämning.

Extra fokus i år ligger på tajgafästingen i Norrland. Allmänheten i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland uppmanas att skicka in alla fästingfynd. Syftet är att studera spridningen av TBE-viruset och kartlägga tajgafästingens utbredning. En art som nästan är identisk med den vanliga fästingen.

– Vi är fortsatt särskilt intresserade av ovanliga eller exotiska fästingar. Då kan vi identifiera nya arter tidigt och skapa en grund för framtida övervakning av nya fästingburna sjukdomar. Vi ser fram emot att också få in mycket fästingar från norra Sverige i år för att få ny kunskap om tajgafästingens utbredning i landet, säger Anna Omazic.

Detta arbete är särskilt viktigt i ljuset av klimatförändringarnas inverkan på infektionssjukdomar i Europa. SVA:s arbete med fästingövervakning är en del av EU-projekten IDAlert och OH4Surveillance. Här fokuserar man på kopplingen mellan djur, människor och miljö för att förbättra beredskapen mot infektionssjukdomar i Europa.