SVA har bekräftat det första fyndet av fågelinfluensavirus hos en tumlare. Analysen visar att tumlaren dog till följd av samma virus som legat bakom sommarens omfattande fågelinfluensautbrott bland vilda fåglar.

Den unga tumlarhanen strandade levande i Kämpersvik, i Tanums kommun, Västra Götaland 28 juni 2022. Trots upprepade försök från privatpersoner att få den att simma ut till djupare vatten igen, var den för utmattad, trasslade in sig i sjögräs och dog senare under kvällen. Tumlaren transporterades till SVA för obduktion. Analysen visar nu att fågelinfluensavirus hittades i ett flertal organ och att viruset hade orsakat hjärn- och hjärnhinneinflammation. Fynden bekräftar att fågelinfluensaviruset var dödsorsaken.

– Så vitt vi vet är detta det första bekräftade fallet i världen av fågelinfluensa hos en tumlare. Till skillnad från sälar, där sjukdomsutbrott orsakat av influensavirus har påvisats upprepade gånger, finns det bara enstaka rapporter om influensavirus hos valdjur. Sannolikt är att tumlaren på något sätt kommit i kontakt med smittade fåglar, säger Elina Thorsson, viltveterinär vid SVA.

Läs mer här Övervakningsprogram av marina däggdjur

Aktuellt smittläge för fågelinfluensa

Genrebild.