Harry Blokhuis får SLU:s stora förtjänstmedalj

Harry Blokhuis får SLU:s stora förtjänstmedalj

Bild: Adobe Vaytpark

Årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser delas ut den 8 oktober. De ämnen som årets medaljörer i huvudsak har arbetat med är djurvälfärd, skogsgenetik samt hur vilda djur påverkas av kemikalier i miljön.

Harry Blokhuis, som får SLU:s stora förtjänstmedlem, är sedan 2007 professor i etologi vid SLU. Han har under sin karriär gjort omfattande och internationellt mycket högt ansedda insatser inom området etologi, med fokus på djurvälfärd. Hans forskning, som har utmynnat i över 300 vetenskapliga artiklar, har varit originell, nydanande och högkvalitativ. Som koordinator för en rad stora projekt har han bidragit till att skapa bestående internationella nätverk med forskare, beslutsfattare och andra intressenter i Europa och den övriga världen.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas forskare Rosario Garcia-Gil som har varit verksam vid SLU sedan 2005, med tillämpad skogsgenetisk forskning om framförallt gran och tall. I sitt arbete kombinerar hon genetiska faktorer med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Forskare Michael Bertram får SLU:s förtjänstmedalj i silver. Han vill genom sin forskning förstå hur vilda djur påverkas av kemikalier som människan sprider i miljön, till exempel hormoner och antidepressiva mediciner. Han är särskilt intresserad av att undersöka om och hur nya typer av föroreningar stör komplexa egenskaper och beteenden hos djuren, och vilka följder detta kan ha för individer, populationer och samhällen i förorenade ekosystem. Han har exempelvis gjort flera studier som visar hur läkemedelsrester i vattenmiljöer påverkar beteenden kopplade till fortplantning hos fisk.