Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser där hästar finns i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten att snabbt få bukt med allvarliga smittsamma sjukdomar.

Sedan 2021 ska alla platser där hästar finns registreras hos Jordbruksverket. EU:s regler gäller alla stall, ridskolor, beten och även den som har hästar i hobbysyfte. I dag finns drygt 31 400 hästanläggningar registrerade. Uppskattningsvis saknas fortfarande mer än 48 000 anläggningar i registret.

Syftet med registret är att ansvariga myndigheter snabbt och säkert ska kunna spåra allvarliga smittsamma sjukdomar om de kommer in i Sverige. Jordbruksverket uppmanar nu alla som ännu inte registrerat sin hästanläggning att göra det omgående.

– Flera av de mest allvarliga smittsamma hästsjukdomarna har vi tack och lov ännu inte fått in i Sverige. Men när första fallet kommer in i landet måste vi få bukt med smittan snabbt. Enda sättet att klara smittspårningen är att veta var hästar finns. Det är därför det är viktigt att alla registrerar sina hästanläggningar och de hästindivider som finns på platsen. För det krävs att alla tar ansvar för att lägga in sina uppgifter och att sedan hålla dessa aktuella, säger Milan Mirosavljevic, handläggare på Jordbruksverket.

Det är särskilt viktigt för den som ska importera hästar eller skicka hästar till ett annat land att registrera sin hästanläggning. Annars kan det leda till stora problem.

– Då behövs den svenska anläggningens registreringsnummer. Det är också risk för att det blir konsekvenser vid en kontroll på anläggningen, med föreläggande som följd. Enligt lagen som den ser ut nu får man inte ta emot hästar som kommer från en oregistrerad svensk anläggning, avslutar Milan Mirosavljevic.