Minskad vildsvinsstam ska stoppa smittan

  • In Artikel
  • November 20, 2023
  • 66 Views
Minskad vildsvinsstam ska stoppa smittan

Stock.adobe.com

En avgörande faktor för att lyckas bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest är att minska antalet vildsvin i den smittade zonen. Efter beslut från Jordbruksverket påbörjas nu insatsen för att få ner vildsvinsstammen i hela zonen, bland annat genom fällor och åteljakt.

Vid utbrottets start fanns det, enligt Svenska Jägareförbundets och de lokala jägarnas bedömning, cirka 500 – 1000 vildsvin i den smittade zonen i Västmanland, varav cirka 100 i kärnområdet.

Målet är att avliva alla kvarvarande vildsvin i kärnområdet och kraftigt minska antalet vildsvin i den övriga delen av den smittade zonen. Minskningen ska åstadkommas genom smittskyddsavlivning med jaktliknande metoder. I praktiken innebär det att bland annat fällor och åteljakt kan användas.

– Tack vare resultaten av sökandet efter kadaver i den smittade zonen och stängslingen av kärnområdet är vi nu i ett läge där vi har förutsättningar för att ta nästa steg i bekämpningen av afrikansk svinpest. Vi har därför beslutat att påbörja insatsen för att minska vildsvinsstammen i den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär.

Tidplanen för smittskyddsavlivningen avgörs successivt beroende på hur läget utvecklas. Jordbruksverket kommer, i dialog med SVA, löpande att bedöma om det gradvis går att lätta på restriktioner utan att det innebär risk för ökad smittspridning.

– Som läget ser ut nu finns det goda förutsättningar att bli av smittan tidigare än vi hade vågat tro. Men alla de insatser som har gjorts och görs vad gäller sök, restriktioner, stängsling och smittskyddsavlivning, inklusive provtagning och analys av avlivade vildsvin, är absolut nödvändiga för att vi ska kunna nå målet att helt utrota smittan från Sverige, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.