Under förra årets insamling till Rapportera Fästing rapporterade allmänheten in ett tiotal fästingar som vanligtvis inte påträffas i Sverige. SVA kan nu konstatera att en ny fästingart – Dermacentor marginatus – har upptäckts för första gången i Sverige.

Fästingen hittades i Stockholmsområdet och skickades in via SVA:s webbverktyg Rapportera Fästing. Det svenska namnet på fästingen är brokig fårfästing och den påträffas naturligt i södra Europa, samt i Iran, Kazakstan och bergsområdena i Centralasien.

– Den nya upptäckten visar att vår övervakning kan fungera som en tidig varningssignal för nya fästingarter. Det är viktigt att tidigt kartlägga exotiska fästingarter, som till exempel den nu påträffade Dermacentor marginatus. De kan bära på virus, bakterier och parasiter som idag inte förekommer i landet. Denna typ av övervakning kan hjälpa oss att vara bättre förberedda om djur eller människor smittas, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Dermacentor marginatus kan bära på flera olika smittämnen, till exempel krim-kongo blödarfebervirus och Coxiella burnetii som orsakar Q-feber. Alla ovanliga fästingfynd har analyserats för dessa och även flera arter av rickettsier och piroplasmer.

Alla fästingfynd som analyserades från föregående år var negativa för krim-kongo blödarfebervirus. Analys av övriga smittämnen pågår fortfarande.

– Resultaten är som vi förväntade oss. Vi är mycket glada att alla fästingar var negativa för krim-kongo blödarfebervirus – ett virus som kan orsaka svår sjukdom hos människor. Vi behöver fortsätta analysarbetet och studera den nya arten vidare innan vi kan ge mer information om fallet, säger Giulio Grandi, veterinär och parasitolog på SVA.