Senvelgo från Boehringer Ingelheim är det första flytande receptbelagda behandlingen för diabetes hos katter. Medicinen är godkänd av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Läkemedlet ska tas en gång om dagen, antingen tillsammans med en liten mängd mat, eller direkt i kattens mun, för att minska hyperglykemi hos katter med icke-insulinberoende diabetes mellitus. Redan efter en veckas behandling förbättras de kliniska tecknen på diabetes som katter upplever genom minskade förhöjda blodglukosnivåer och minimerad risk för kliniska hypoglykemiska händelser.

Diabetes mellitus är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katter, och förväntas öka på grund av en ökande och växande kattpopulation. I dag avlivas nästan var tredje katt som diagnostiseras med diabetes inom det första året efter diagnos, där komplexiteten i att behandla katter med diabetes ofta är en bidragande faktor.

Efter marknadsgodkännandet från EMA kommer Senvelgo att lanseras i EU. Läkemedlet är redan godkänt i Schweiz, Storbritannien och USA.