Ny forskning om kostnader inom veterinärvården

  • In Artikel
  • November 13, 2023
  • 98 Views
Ny forskning om kostnader inom veterinärvården

Pressbild

Försäkringsbolagen Dina Försäkringar, Svedea och Sveland Djurförsäkringar  finansierar ett forskningsprojekt från SLU som går ut på att kartlägga och analysera kostnader inom veterinärvården.

De senaste åren har djursjukvården professionaliserats och närmar sig humanvårdens kvalitet, samtidigt larmar djurägare om att priserna rusar på kliniker runtom i Sverige och många har inte råd att vårda sina sjuka eller skadade djur. Faktum är att det kan skilja tusentals kronor för veterinärvård av samma skada eller sjukdom beroende på vilken klinik en djurägare besöker.

Nu har försäkringsbolagen Dina Försäkringar, Svedea och Sveland Djurförsäkringar tagit över finansieringen av ett forskningsuppdrag från SLU som går ut på att kartlägga kostnaderna inom veterinärvården. Målet är att genomföra en omfattande analys av veterinärvården och förstå komplexiteten i veterinärvårdssektorn.

– För oss är det viktigt att djurägare får veta att det finns stora prisskillnader mellan olika kliniker och de måste få en uppfattning om kostnaden innan vården inleds. Vi måste få en bättre transparens mellan djurvården, djurägare och försäkringsbolag och genom att finansiera forskningsprojektet från SLU kan vi hjälpa till konkret, säger Anita Moliis Larsson, produktansvarig för djurförsäkring på Dina Försäkringar.

Forskningsprojektet genomförs av professor Agneta Egenvall, professor vid SLU och förväntas redovisas under 2024.

– Vad betalar djurägarna egentligen för veterinärvård idag? Hushåll med små ekonomiska marginaler har svårt att få adekvat djursjukvård och hållbarhet och kostnadsökningar inom djursjukvården rimmar inte alltid. Genom finansieringen får jag möjlighet att förstå lite mer om varför det ser ut som det gör, säger Agneta Egenvall, veterinär och professor vid SLU.