Från och med den 16 september 2024 inför EU nya krav för införsel av sällskapsdjur som hundar, katter och illrar från Ryssland och Belarus.

För att vara säker på att djuren inte bär på rabies kommer det att krävas ett blodprov, ett titertest, som verifierar fullgott skydd mot sjukdomen. Denna åtgärd kommer i ljuset av upprepade fall där importerade djur från dessa länder visat sig sakna adekvat rabiesskydd, trots dokumenterad vaccination.

Blodprovet för titertest måste tas minst tre månader före djurets ankomst till EU och analyseras av ett EU-godkänt laboratorium. Testningen kan ske först 30 dagar efter djurets rabiesvaccination, vilket innebär att djuret, vid tidpunkten för införsel, måste vara minst sju månader gammalt.

Upprepade stickprovskontroller i Sverige och andra EU-länder har visat att många djur från Ryssland och Belarus saknar adekvat rabiesskydd, vilket utgör en allvarlig smittorisk.

– Rabies är en dödlig sjukdom som kan drabba både djur och människor. De skärpta kraven är kritiska för att förebygga sjukdomens spridning inom EU, förklarar Anna Brådenmark, biträdande chefsveterinär vid Jordbruksverket.

Jordbruksverket uppmanar redan nu de som planerar att köpa ett sällskapsdjur från dessa länder att kräva ett genomfört titertest innan köpet slutförs, även om införseln sker före den 16 september.

– Det är inte bara en säkerhetsåtgärd för den enskilde utan för hela samhället, kommenterar Erik Ringström, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Så fungerar EU:s införselregler

  • Införsel av hundar, katter och illrar regleras på EU-nivå. EU delar in länder i tre grupper; EU-länder samt länder utanför EU som delar EU:s lagkrav, länder utanför EU där rabiessituationen dokumenteras och följs, samt länder utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll.
  • Införselkraven skiljer sig åt beroende på vilken grupp landet man ska ta in djuret från eller igenom hör till.
  • Länder utanför EU kan ansöka hos EU om att få tillhöra gruppen ”länder utanför EU där rabiessituationen dokumenteras och följs”. Landet behöver då bland annat visa att det har ett effektivt kontrollsystem mot rabies. Landets myndigheter måste även kontrollera, och intyga att djur som förs därifrån är korrekt vaccinerade mot rabies.
  • Djur som reser från länder utanför EU där rabiessituationen dokumenteras och följs behöver inte ha genomgått titertest. Ryssland och Belarus har hört till denna grupp sedan 2013.
  • Från och med den 16 september 2024 kommer länderna räknas som länder utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll. Detta innebär att länderna hamnar i samma grupp som bland annat Iran och Thailand, och att djur som förs in från, eller igenom, Ryssland eller Belarus även måste ha genomgått titertest och tillhörande väntetider för att få resa till EU.