Ökad trygghet för grisföretagare

Ökad trygghet för grisföretagare

Pressbild

Ett samarbetsprojekt mellan Sigill Kvalitetssystem, Gård & Djurhälsan, länsstyrelser och certifieringsorgan ska se till att bedömningar kring bland annat djurhälsa görs på samma sätt oavsett vem som besöker gården.

Tyvärr har det ofta framkommit de senaste åren att det är oklart vad som gäller i lagstiftningen. Sigill Kvalitetssystem, som äger och förvaltar certifieringen IP Gris Grund, har därför tillsammans med Gård & Djurhälsan startat ett samarbete för att reda ut mer exakt vad som gäller.

Syftet är att fler aktörer ska sätta samma nedre ribba för bedömningar vid frågor som var gränsen går för rena djur, mängd strö eller hur ljusnivån i stallet ska mätas.

– Vi såg att de här frågorna ofta dök upp från revisorer som gör kontroller för IP Grund Gris och många företagare kände sig osäkra på vad som egentligen gäller. Så kan vi ju inte ha det, säger Helena Hultborn, djuromsorgsansvarig på Sigill Kvalitetssystem.

Gård & Djurhälsan hade identifierat samma problem eftersom deras veterinärer som arbetar med gris utfärdar djurskyddsdeklarationer för gårdar som har Villkorad läkemedelsanvändning. De såg att deras bedömningar skiljde sig åt i jämförelse med till exempel djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen.

– Det är kul att det här arbetet nu leder till faktiska förändringar. Djurägaren ska kunna känna sig trygg med att en djurskyddskontroll av länsstyrelsen inte blir en otrevlig överraskning om veterinären eller revisorn sagt att djurskyddet är okej, säger Gunnar Johansson, djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan.

Han berättar att Jordbruksverket bland annat planerar för nya kalibreringar för att säkerställa att bedömningarna som veterinärer och djurskyddshandläggare gör blir mer likartade. Diskussioner har också skett med grisföretagare på plats, bland annat hos Annelövsgrisen.

– Det är bra att vi ses och att flera olika nivåer träffas och diskuterar de här frågorna i en naturlig miljö, säger Cissi Klasson, grisföretagare. Det måste till en samstämmighet mellan certifieringsrevisorer, länsstyrelser och veterinärer för att vi ska känna stolthet och trygghet som företagare. Det kändes också bra att alla som träffades hade samma mål om att vi ska ha en fortsatt grisproduktion i Sverige.

IP Gris Grund är en certifiering som har tagits fram i samarbete med branschen och alla större slakterier ställer idag krav på att denna grundcertifiering finns hos grisföretaget. IP Gris Grund innehåller regler för djuromsorg och livsmedelssäkerhet och garanterar att företaget följer både gällande lagstiftning och branschriktlinjer.