Ett par i Malmö har dömts till 30 dagsböter för brott mot djurskyddslagen efter att ha parat ihop katter av raserna perser och scottish fold.

Avel på scottish fold är förbjuden enligt svensk lag på grund av rasens genetiska hälsoproblem, däribland kroksvans och artros som orsakas av en mutation. Det är smärtsamma tillstånd som leder till lidande för djuren.

Trots detta fortsatte paret att avla på sina katter och sälja kattungarna online, vilket uppmärksammades och slutligen anmäldes till Länsstyrelsen i Skåne. Utredningen avslöjade att paret hade tagit två kullar och initialt vägrade att kastrera djuren, trots föreläggande från myndigheterna. Först efter ytterligare påtryckningar lämnades intyg på att katterna kastrerats.

Domen i mars markerar ett viktigt steg för att upprätthålla djurens rättigheter och välfärd. Emma Brunberg, från Djurskyddet Sverige, understryker vikten av kunskap om avel och den lagliga skyldigheten att skydda djur från lidande och menar att okunskap inte är en ursäkt. Hon betonar även behovet av bättre efterlevnad och kontroll av lagstiftningen kring sällskapsdjurs avel.