Enheten för miljöanalys och -forskning (MAF) studerar hälsostatus hos olika djurbestånd samt studerar miljögifters effekter i vår omgivning. Enheten bedriver övervakning av hälsotillstånd hos säl och tumlare samt ansvarar för insamling, provtagning och lagring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen. På enheten bedrivs det också forskning på internationell nivå om hälsostatus hos olika djurbestånd och persistenta miljögifter i svensk natur. Enheten finansieras framförallt av uppdragsverksamhet där de största beställarna är Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket. Till enheten för miljöanalys och -forskning söker vi nu en förste intendent.

Arbetsuppgifter
Övervakning av sälarnas hälsotillstånd utförs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Fokus i arbetet är att leda, planera och fördela arbetet inom arbetsgruppen, kopplat till uppdraget. Du ansvarar för överenskommelsen med Havs-och vattenmyndigheten och ser till att överenskomna leveranser sker inom utsatt tid samt svarar för att resultaten från arbetsgruppen sammanställs och rapporteras. Rapportering kan ske både i rapportform och genom föredrag och artiklar.
I uppdraget ingår även obduktioner, hantering av prover, histologiska undersökningar, dataläggning och kvalitetssäkring av data samt sammanställning av resultat. Arbetsuppgifterna genomförs både självständigt och i samarbete med andra medarbetare. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är beredning av remisser och att ge stöd till andra myndigheter och organisationer. Du kan även komma att bidra till arbetet inom de marina havskonventionerna HELCOM och OSPAR. Arbete i fält och resor utanför verksamhetsorten kan förekomma. I tjänsten ingår att bedriva forskning inom ett för tjänsten relevant område för avdelningen. Även vissa rutinuppgifter och annat på avdelningen förekommande arbete kan komma ingår i uppdraget. Majoriteten av arbetet sker på myndigheten.

Kvalifikationer
Du har en doktorsexamen inom veterinärmedicin, biologi eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning eller arbetsledning samt erfarenhet av att självständigt obducera och bedöma patologiska förändringar och histologiska snitt.
Meriterande om du har kunskaper inom statistik, toxikologi och ekotoxikologi samt marina däggdjurs biologi och anatomi. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga som uppmärksammar andras synpunkter, kompetenser och utvecklar relationer. Du arbetar strukturerat, organiserar och planerar ditt arbete väl och kan prioritera bland olika arbetsuppgifter utifrån vad som är viktigast för organisationen. Du är noggrann och utför dina arbetsuppgifter på ett grundligt sätt samt uttrycker sig välformulerat och tydligt i tal och skrift.

Anställningens omfattning
Anställningsform : Tillsvidareanställning
Omfattning : Heltid

Ansökan
Ansök senast: 2024-04-09 23:59
Referensnummer : 31-2024

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen : 1

Kontaktperson:
Tove Rosenblom, enhetschef
Telefon: 08-519 54 074
E-postadress: tove.rosenblom@nrm.se

Fackliga företrädare
Sara Danielsson, Saco-S
Telefon: 08-519 540 23
E-postadress: sara.danielsson@nrm.se

Mattias Forshage, ST
Telefon:08-519 540 49
E-postadress: mattias.forshage@nrm.se

Övrigt
I din ansökan ska du också bifoga:
• Publikationslista över samtliga vetenskapliga arbeten, de fem mest betydelsefulla markerade.
• Redogörelse för erfarenhet inom forskning.
• Kortfattad redogörelse för aktuell forskning och idéer för framtida forskningsaktiviteter.

Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs mer : www.nrm.se