Så rapporterar du misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning

Så rapporterar du misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning

Stock.adobe.com

Läkemedelsverket har tagit fram en film om vikten av att rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning hos djur.

Varje rapport om misstänkt biverkning bidrar till bättre kunskap om läkemedel. Veterinärmedicinska gruppen på enheten för Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket har nyligen tagit fram en film om biverkningsrapportering i samarbete med tyska läkemedelsmyndigheten (The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety).

Filmen riktar sig till veterinärer, övrig klinisk personal samt djurägare. Det finns också möjlighet att bädda in filmen i olika hemsidor vid behov.

Veterinärer är skyldiga att rapportera misstänka biverkningar till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar. Samtliga rapporter med misstänkta biverkningar används för kontinuerlig övervakning av nytta och risk av läkemedel.

Läs mer om hur du rapporterar och se filmen här.