Samarbetar för bättre djurvälfärd

Samarbetar för bättre djurvälfärd

Bild: Adobe lightpoet

Svenska konsumenter tar i hög utsträckning hänsyn till djurens välfärd när de väljer kött och andra animaliska livsmedel. I Östeuropa är dock begreppet djurskydd i stort sett okänt.

Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är Sverige en av de världsledande länderna när det gäller djurskydd och djurvälfärd. Institution för molekylära vetenskaper tillsammans med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, samt Grants Office vid SLU startade 2021 ett projekt i syfte att undersöka hur konsumenter och djurägare ser på djurskydd och djurvälfärd i Ukraina och Azerbajdzjan.

En undersökning av erfarenhet och tankar kring djurhållning och djurvälfärd i Ukraina och Azerbajdzjan har genomförts med hjälp av enkäter. Ett antal konsumenter och djurhållare från de deltagande länderna fick svara på frågor om vad de anser finnas för problem inom djurhållningen och animalieproduktionen, samt om det behövs förbättringar. De flesta ansåg att djurvälfärd är mycket viktigt och att det behövs förbättringar, speciellt när det gäller djurhållning, transport och slakt. Enkätstudien tyder även på att djurhållare i både Ukraina och Azerbajdzjan behöver mer kunskap om djurvälfärd och djurskydd. Svenska erfarenheter inom detta område kan vara till stor hjälp.

(Källa: SLU)