Seminarium: En antibiotikabehandling står aldrig ensam

  • In Artikel
  • February 19, 2024
  • 35 Views
Seminarium: En antibiotikabehandling står aldrig ensam

Stock.adobe.com

Syftet med Antibiotikaplattformens seminarium är att inspireras av olika aktörers perspektiv på vikten av tillgängliga data som framgångsfaktor för god djurvälfärd och minskad antibiotikaresistensutveckling.

God djurhälsa och välfärd är omistliga fundament i den svenska djurhållningen. En låg och kontrollerad läkemedelsanvändning är en del av bilden, men inte den enda.

Djurhälsodata har utgjort grunden för en unik övervakning av sjukdomsläge och djurvälfärd i Sverige. Detta gäller framför allt mjölkproduktion, men potential finns för fler djurslag då systemet omfattar alla livsmedelsproducerande djur samt även häst.

Forskning, avelsvärdering, rådgivning och utveckling av djurhållande företag, samt veterinärers och yrkesmässiga djurhållares egenkontroll, har också haft ovärderlig nytta av dessa data. Det system för insamling av djurhälsodata som funnits sedan 1982 avskaffades under 2023.

Nu finns enbart registreringar av behandlingar med antibiotika kvar. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har dock nyligen remitterat promemorian En utvidgad insamling och utlämning av djursjukdata, där remissvaren ska vara inskickade senast den 26 april 2024.

Seminariet börjar med lunch (för föranmälda) kl 11.30 och avslutas med kaffe ca 15.
Seminariet arrangeras av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, ett samarbete mellan Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Plattformen kraftsamlar en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Läs mer här och anmäl dig här.