Två av hedersdoktorerna är husdjursagronom Hans Lindberg och veterinären Delia Grace Randolph. De kommer att promoveras i samband med SLU:s doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Den 4 oktober håller de öppna föreläsningar.

Veterinär Delia Grace Randolph är professor i system för livsmedelssäkerhet vid University of Greenwich i Storbritannien och har under många år arbetat vid International Livestock Research Institute i Kenya.

Hennes forskning är inriktad på informella marknader i Afrika och Asien, och hon har gjort omfattande insatser för att minska förekomsten av smittämnen och toxiner i framförallt animaliska livsmedel.

Hon har ett gediget nätverk både inom akademin och FN-systemet och medverkar i internationellt arbete för att förbättra regelverk och beslutsunderlag för trygg livsmedelsförsörjning och förbättrad livsmedelssäkerhet och nutrition. Hennes expertkunskaper inom forskningsområdet ”one health”, om kopplingarna mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa, har varit och är en viktig tillgång för flera forskare vid SLU.

Husdjursagronom Hans Lindberg är rådgivare vid den rikstäckande husdjursföreningen Växa, som främst vänder sig till mjölk- och köttproducenter. Genom sin utåtriktade läggning och goda kontakter med forskare, rådgivare och lantbrukare är han en viktig länk mellan SLU:s forskning och praktiken.

Han har bidragit starkt till att nya rön om utfodring av mjölkkor och om vallens utnyttjande har kommit till praktisk nytta i lantbruket, men han har också uppmärksammat SLU på nya behovsmotiverade forskningsfrågor.

Till hans bestående insatser hör bidraget i arbetet med Vallprognos.se, ett vetenskapligt grundat hjälpmedel för att skörda bästa möjliga vallfoder i precis rätt tid. En annan är utvecklingen av IndividRAM, ett foderoptimeringsprogram för mjölkkor. Han var också drivande vid tillkomsten av den vallkonferens som anordnas av SLU och näringen vart tredje år sedan 2014.

SLU utser sex nya hedersdoktorer 2024

Hans Lindberg. Foto: Maria Nyberg

Årets hedersdoktorer

  • VD Kenneth Alness, Knivsta
  • Företagsledare Antonia Ax:son Johnson, Upplands Väsby
  • Biolog Mats Karström, Vuollerim
  • Agronom Hans Lindberg, Bollnäs
  • Professor Tom Hobbs, USA
  • Professor Delia Grace Randolph, Storbritannien och Kenya