Små förändringar i antalet djur

Små förändringar i antalet djur

Bild: Adobe Kishyru

Antalet djur i svenskt jordbruk har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2021 och juni 2022. Det visar Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet fjäderfä har dock återhämtat sig efter fågelinfluensan 2021.

Det totala antalet nötkreatur har minskat något och var i juni cirka 4 000 färre än vid samma tidpunkt 2021. Det innebar att det fanns 1 449 300 nötkreatur på svenska jordbruk. Främst minskade antalet mjölkkor och kalvar medan övriga kor samt kvigor, tjurar och stutar ökade.

Mellan juni 2021 och juni 2020 har antalet får på svenska jordbruk minskat med 13 500 djur vilket motsvarar 2,6 procent.

Antalet grisar har under året ökat något och då främst på grund av ett fler slaktgrisar. Avelsgrisar och smågrisar var dock färre i juni 2022 jämfört med juni 2021. Sett över en längre period så har antalet grisar minskat i antal, sedan 2000 med nästan 27 procent.

Antalet höns var vid räkningstillfället fler än i juni 2021 men detta torde vara en effekt av fågelinfluensan som gav ett lågt antal föregående år. Antalet har dock inte kommit upp i 2020 års nivåer och normalvolymen har minskat något.

 

Mer information
Läs mer i Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2022.
I bloggen Jordbruket i siffror redovisas specialbearbetningar av statistiken.
I jordbruksverkets statistikdatabas kan man också hitta uppgifterna nedbrutet på län och vissa andra indelningar.