Sök medel från Ekesbofonden!

Sök medel från Ekesbofonden!

Stock.adobe.com

Är du legitimerad veterinär eller veterinärstudent? Har du idéer kring hur man kan förbättra välfärden för lantbrukets djur? Sök medel från Ekesbofonden, Sveriges Veterinärförenings forskningsfond för etik och djurskydd i lantbrukets djurhållning.

Nu ska Ekesbofonden för andra gången dela ut medel för veterinärmedicinsk forskning som belyser djurvälfärd, etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning. Forskningen kan även omfatta relationen mellan människa och lantbrukets djur.

Medel delas i första hand ut till uppstarts- eller pilotprojekt. Det går även att söka medel för att besöka utländska forskningsinstitutioner, internationella kongresser, symposier och liknande forskarmöten som bedöms vara särskilt värdefulla för ditt projekt.

Vi uppmuntrar särskilt dig som inte forskar till vardags att söka – till exempel kliniska veterinärer, besättningsveterinärer och officiella veterinärer. Även aktiva forskare, doktorander och veterinärer som ska göra sitt examensarbete är välkomna att söka medel.

Fonden har cirka 50 000 kronor i utdelningsbara medel. Ansökan ska vara fondstiftelsen tillhanda senast 30 november 2023. Här hittar du mer information om fonden och hur du söker medel.

Vid frågor, kontakta Johan Lindsjö, ordförande i Ekesbofondens styrelse på jlindsjo@hotmail.com eller 070-634 07 09.