CSAVA, USAVA och BSAVA (tjeckiska, ukrainska och brittiska Small Animal Veterinary Associations) tog tillsammans ett initiativ för att stödja ukrainska veterinärer som ville delta i FECAVA:s europeiska kongress.  

CSAVA tog beslutet att låta ukrainska veterinärer gå gratis på kongressen, oavsett om det skedde på plats eller digitalt. SSAVA (Sveriges smådjurssektion) bidrog med 30 000 kronor för att hjälpa till att täcka kostnaderna för de ukrainska veterinärer som önskade delta på plats, enligt uppgift fem, vilket pengarna räckte till.