Gård & Djurhälsan välkomnar tre nya EBVS® European Veterinary Specialist in Porcine Health Management, Diplomates i ECPHM (European College of Porcine Health Management).

Efter många års intensivt arbete med studier, artikelskrivande och möten har veterinärerna Kaisa Ryytty Sylvén, Johanna Fjelkner och Axel Sannö framgångsrikt klarat de omfattande tentamina som ägde rum i Portugal för ett par veckor sedan.

Det är en betydande prestation för svensk veterinärmedicin, eftersom det är många år sedan Sverige senast fick nya Diplomates inom ECPHM. Det innebär också att det nu finns sex aktiva European Veterinary Specialists in Porcine Health Management i landet, vilket stärker den svenska kompetensen inom detta specialistområde avsevärt.

– Det är av yttersta vikt för oss som kunskapsföretag att vi deltar i internationella nätverk och att våra medarbetare har högsta kompetens, jag är mycket stolt över våra nya diplomates, säger Håkan Henrikson, vd Gård & Djurhälsan.

Nu när de har erhållit sina diplom ser Kaisa, Johanna och Axel fram emot att fortsätta bidra till svensk grishälsovård. Deras mål är att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos grisar och därmed stödja en hållbar och effektiv djurproduktion.

– Utbildningen har varit väldigt givande, om än krävande, och ökad kunskap och förståelse är något som gynnar branschen, Gård och Djurhälsan, men framför allt våra grisproducenter. Det är roligt att kunna bidra med aktuell och djupgående kunskap, säger Kaisa Ryytty Sylvén, Djurhälsoveterinär Gris, Gård & Djurhälsan.

Det har också gjort lett till att de har fått ett brett nätverk med grisveterinärkollegor runt om i Europa och inte minst – en möjlighet att sprida kunskap kring hur Sverige jobbar med förebyggande hälsovård, låg antibiotikaförbrukning och djurvälfärd.

Bildtext: Veterinärerna Kaisa Ryytty Sylvén, Johanna Fjelkner och Axel Sannö nyblivna European Veterinary Specialist in Porcine Health Management, Diplomates i ECPHM (European College of Porcine Health Management).