Tydligare bild av utbredningen av afrikansk svinpest

  • In Artikel
  • November 13, 2023
  • 62 Views
Tydligare bild av utbredningen av afrikansk svinpest

Foto: Jordbruksverket

Den andra månaden efter utbrottet har fokus fortsatt legat på att fastställa smittans utbredning genom att söka efter vildsvinskadaver och att begränsa risken för att smittan sprider sig vidare.

Det har nu gått två månader sedan ett provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visade att ett vildsvin som hittats utanför Fagersta var smittat med afrikansk svinpest.

– En mycket viktig åtgärd som vi inledde den 11 oktober är att stängsla in det område där smittade kadaver har hittats. På så sätt minskar vi fysiskt risken för att smittade vildsvin tar sig ut ur området, och att friska tar sig in, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Sökarbetet i den smittade zonen och provtagning av upphittade kadaver har hittills inneburit att 53 kadaver med smitta har påträffats, samtliga inom en begränsad del av kärnområdet.

– Alla högst prioriterade delar av den smittade zonen har nu genomsökts och en andra sökomgång i kärnområdet har initierats. Resultaten efter två månaders arbete stärker antagandet att smittan finns i ett begränsat område. Senaste veckornas fynd antyder dessutom att smittspridningen för närvarande inte är omfattande, vilket är väldigt positivt säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Samtliga restriktioner i den smittade zonen fortsätter att gälla tills Jordbruksverket beslutar att häva dem.

– Vi har stor förståelse för alla som drabbas av de begränsningar restriktionerna innebär. Samtidigt måste vi komma ihåg att det handlar om en sjukdom som riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för livsmedelsproduktion, djurhälsa och allmänhet om vi inte hejdar utbrottet. Därför vill vi tacka alla som bidrar genom att följa restriktionerna. Håll i och håll ut – tillsammans stoppar vi svinpesten, säger Katharina Gielen.

Bildtext: Kadaverinsamling pågår.