Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 230 000 värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Det visar provresultat från SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Besättningen har haft nedsatt äggproduktion och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. På den smittade gården är det nu tillträdesförbud och det råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården.

– Jordbruksverket har beslutat att samtliga djur ska avlivas och att stallarna därefter ska saneras. Åtgärderna är nödvändiga för att kunna bekämpa utbrottet och minska risken för fortsatt spridning av smittan, säger Ella Sigvardsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har även inlett en smittspårning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.
Det har även införts en restriktionszon med 10 kilometers radie där bland annat följande restriktioner gäller:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Om newcastlesjuka (Jordbruksverket)