En nyligen genomförd studie har undersökt ansiktsrörelser hos hästar med mild till måttlig bakbenshälta för att bättre förstå hur dessa kan indikera olika grader av ortopedisk smärta.

Forskningen fokuserade på att identifiera specifika ansiktsrörelser som kan observeras vid ortopedisk smärta, även i vila.

I studien ingick åtta hästar vars rörelser noggrant mättes med ett objektivt rörelseanalyssystem, vilket möjliggjorde en exakt bedömning av smärtans grad. Observationerna genomfördes genom kameraövervakning i hästarnas boxar, där nästan 900 minuters videomaterial analyserades med hjälp av EquiFACS (Equine Facial Action Coding System).

Resultaten visade att specifika ansiktsrörelser, såsom en asymmetrisk öronposition (ett öra framåt och ett bakåt), halv blinkning och rörelser i läpparna, var tydliga indikationer på ortopedisk smärta. Förändringar i ansiktsuttryck kunde upptäckas redan vid lindrig smärta.

Studien bidrar till en fördjupad förståelse av hur ansiktsuttryck kan användas för att bedöma smärta hos hästar och pekar på vikten av vidare forskning för att förbättra smärtbedömning, speciellt under rörelse och vid varierande smärtintensitet.

Läs hela studien här.