Monika Erlandsson, vår nya kansliveterinär

Monika Erlandsson, vår nya kansliveterinär

Monika Erlandsson, vår nya kansliveterinär: Det är tillsammans som vi stärker veterinärens ställning i samhället

Sveriges Veterinärförbund, SVF, fick ny kansliveterinär (veterinary executive secretary) den 9 oktober förra året. Vi träffade Monika Erlandsson, som berättar om sitt uppdrag, vad hon brinner för och hur hon genom sitt arbete ska vara med och stärka veterinärens position i samhället.

– Jag tillträdde samma dag som vår kanslichef Ann-Louise Fredrikson, säger Monika. Hon var föräldraledig när tjänsten utlystes men var engagerad i Veterinärmedicinska rådet (fd SVS), genom att hon var informationsansvarig i Smådjurssektionens styrelse och satt som ledamot i redaktionsutskottet angående publikations- och informationsfrågor för förbundsstyrelsen och redaktionen för Svensk Veterinärtidning.

– Det finns en sektion för varje veterinärs yrkesinriktning, så om du inte redan är medlem i en sektion kan jag varmt rekommendera att bli det och vara med och påverka viktiga frågor inom området, säger Monika.

Utöver hennes stora djurintresse har Monika ett stort mode- och designintresse vilket hon kombinerat med viktiga djurskyddsfrågor. Därför engagerade hon sig i Samverkansgruppen för hundvälfärds arbetsgrupp. Monika satt i Arbetsgruppen konsumentupplysning för att göra reklam- och modebranschen medveten om hur val av djur påverkar konsumenternas val av olika raser och hur detta påverkar hundarnas välfärd.

– Jag är glad och stolt över att det finns ett stort etiskt ansvarstagande hos veterinärer avseende dessa frågor och detta arbete kommer jag att fortsätta driva som kansliveterinär, säger hon.

Headhuntad och ansiktet utåt

Innan Monika började sin tjänst som kansliveterinär på förbundet arbetade hon som produktchef inom veterinärdiagnostik för Triolab AB som tillhör Addlife-koncernen. Företaget är marknadsledande på humansidan och ville ge sig in på den veterinära marknaden, så när Monika arbetade inom läkemedelsbranschen blev hon headhuntad för utmaningen och fick uppdraget att vara med och bygga upp veterinärdiagnostiksdelen – och vara ett ansikte utåt.

– Det har varit både roligt och utmanande, då det har hänt så mycket inom branschen de senaste åren. När vi till exempel började med akutfasproteiner som SAA och cCRP var det helt nytt för de flesta veterinärkollegor.

Arbetsuppgifterna påminner om dem som hon har i dag och hon hade genom detta redan en god kontakt med enskilda veterinärer, klinikchefer och koncerner. Det roligaste i hennes dåvarande arbete som produktchef var problemlösning samt att leda, utbilda och planera.

– Jag har även arbetat kliniskt men insåg ganska snabbt att jag tyckte mer om att arbeta med utbildnings- och vetenskapliga frågor och verka för andra veterinärer. Precis det jag gör i dag, säger Monika.

Tjänsten som kansliveterinär innebär att Monika bland annat arbetar med tidigare generalsekreterarens uppgifter i Veterinärmedicinska rådet (fd SVS), så viktiga delar av hennes uppdrag är att samordna förbundets veterinärmedicinska verksamhet och specialistutbildningarna, projektleda Veterinärkongressen och delta i förbundets internationella samarbeten. Dessutom kommer mycket av hennes arbete handla om att vara delaktig i aktiviteter och evenemang för veterinärer och veterinärstudenter.

Utöver detta handlar mycket av Monikas arbete om att representera Sveriges Veterinärförbund i olika intresseorganisationer och stötta kanslichefen i veterinärmedicinska frågor. Monika är även involverad i arbetet med Svensk Veterinärtidning samt flitig med att göra inlägg på SVF Facebooksida.

Brinner för många frågor

Det finns många frågor som Monika brinner för och hon tycker att det ska bli spännande att få driva dem vidare för förbundets räkning.

– Jag är mycket tacksam för förtroendet och ser fram emot samarbetet med våra medlemmar och internationella samarbeten som till exempel Federation of Veterinarians of Europe, FVE.

Viktigaste egenskapen för att klara jobbet tror Monika är att vara en spindel i nätet. En av de viktigaste framtidsfrågorna tycker hon är antibiotikaresistens.

– Ansvarsfull antibiotikaanvändning är en oerhört viktig veterinärmedicinsk fråga för framtida behandlingsmöjligheter, säger hon. Djur- och humansjukvård måste samarbeta mer mot antibiotikaresistens med ett globalt perspektiv. Överlag tycker jag veterinärmedicin som verkar för One health är oerhört viktigt att prioritera.

Djurskydd och djurvälfärd

Monika har flera hjärtefrågor som hon brinner för men de har samtliga den gemensamma nämnaren djurskydd och djurvälfärd, som alltid har legat henne varmt om hjärtat.  Fort- och vidareutbildning har en stark koppling till djurskydd varför även dessa frågor är viktiga

för Monika.

Veterinärmedicinska rådet (fd SVS) rådet bidrar till detta för förbundets medlemmar genom specialistutbildningar, veterinärkongress, normer, policys och riktlinjer. Personligen läser jag artiklar lite extra noga när det handlar om till exempel genetik och avel eller om djurs naturliga beteende anses vara ett beteendeproblem inom de ramar som människan satt. 

Kan du ange tre viktiga frågor för SVF och hur ser ditt arbete ut när det gäller att jobba med detta?

– En viktig fråga är att stärka veterinärens ställning i samhället och att informera allmänheten om hur bred vår verksamhet är, svarar Monika och förtydligar att man generellt måste bli mer proaktiv och driva sådana frågor eftersom förbundets synpunkter respekteras generellt i beslutsfattande sammanhang, såväl i Sverige som internationellt.

– Veterinärers hälsostatus är tyvärr ett aktuellt och oroande problem. På veterinärforum framgår tydligt att det finns rädsla för att bli anmäld till ansvarsnämnden, bli uthängd eller att behöva vittna vid domstol. En annan viktig aspekt av kollegors välmående handlar om löner, arbetstider och arbetssituation.

Hon säger också att i dagens hårda samhällsklimat är det extra viktigt att motivera medlemmarna, så här har förbundet en viktig uppgift för att försöka förbättra deras situation.

– Veterinärkongressens plenarsession kommer därför att rikta in sig på att ge verktyg för hur veterinären själv kan kommunicera mot faktaresistenta människor och nättroll samt hur vi når fram med evidens och vetenskapligt synsätt ut mot allmänheten. Den kommer också att handla om vart svensk veterinärmedicin är på väg samt veterinär som varumärke. Detta är naturligtvis något förbundet sedan kommer arbeta vidare med och som kommer följas upp i Svensk Veterinärtidning.

Den tredje och ständigt aktuella frågan för förbundet är medlemsnyttan. Oberoende av yrkesroll ska veterinärer kunna känna en tillhörighet med förbundet.

– Det ska fortsätta vara det naturliga valet för oss alla att gå med i förbundet och därmed kan vi bli en starkare kraft. Medlemmarna kommer ofta först att tänka på tidningen och den fackliga rådgivningen men jag vill även framhäva vår veterinärmedicinska utbildningsverksamhet.

Träffar medlemmarna

Information om förbundet och sin verksamhet sprider Monika till medlemmarna genom Veterinärkongressen, Svensk Veterinärtidning, utskick, hemsidan och

Facebook. Sedan deltar hon ofta i olika möten där hon träffar medlemmar och informerar om förbundets verksamhet.

– Kansliet kommer även att förstärkas med ytterligare en veterinär inom kort (se sida 46). Det möjliggör att vi tillsammans kommer att kunna effektivisera kommunikationen utåt, säger Monika, som alltid kommer att göra sitt bästa för att fortsätta driva viktiga medlemsfrågor för förbundets räkning.

– Jag hoppas kunna bidra till en ökad synlighet, både inom och utanför veterinärkåren.

När det kommer till vad som är positivt men även negativt i veterinärbranschen förklarar Monika att veterinärer har en otrolig ambition och pliktkänsla, vilket är positivt men som också kan bli negativt för den enskilde veterinären. 

– Veterinärkårens kollegialitet är unik och grundas redan under studietiden. Vi hjälper och stöttar varandra med vår kunskap istället för att konkurrera, vilket inte är en självklarhet inom andra yrkesgrupper med högpresterande individer. Att samarbeta och diskutera samt att vi möter varandra med respekt och håller debatten sansad oavsett åsikt tror jag är den viktigaste delen för sammanhållningen för att komma framåt oavsett område inom veterinärbranschen.

– Jag tycker också det är viktigt att även få med de veterinärer som studerat utanför Sverige i denna kollegiala gemenskap, vilket jag tror underlättas av ett gemensamt förbund.

På frågan om hon upplever att ”djurägarna” känner sig trygga med veterinärerna svarar Monika att djurägarna vill kunna känna sig trygga med dem som tar hand om deras älskade familjemedlemmar som allt mer jämställs med familjens egna barn.

– Detta djurägarbeteende ställer större och ändrade krav på djursjukvården. Ekvationen att ge sina djur bästa möjliga vård till ett lågt pris går dock tyvärr oftast inte ihop.

Monika upplever att djurägarna känner sig trygga med veterinärers medicinska kunskaper men att de tyvärr kan ifrågasätta behandlingen i sig när kostnaden överstiger deras prisbild.

– Då letar de efter svar på olika forum där några få högljudda personer uttalar sig negativt vilket tyvärr spär på deras rädsla för orimligt höga kostnader.

Men Monika är övertygad om att den stora majoriteten är nöjd och känner sig trygg. Den förstklassiga veterinärvård vi har i Sverige med välutrustade kliniker och djursjukhus menar hon är ett svar på krav och en efterfrågan som djurägare själva skapar.

– Här kanske veterinärer behöver verktyg för att bemöta otrygga djurägarna och få dem att förstå vad det kostar att ge högkvalitativ vård, säger hon.

Vad står högst på din agenda?

– Att återuppta gamla och knyta nya kontakter i Sverige och internationellt. Det är väldigt positivt att så många söker kontakt, vill samarbeta eller sträcker ut en hand till förbundet och då är det viktigt att vi agerar.

Vad gör du om tre år?

– Det finns som sagt många frågor jag brinner för och det ska bli spännande att få driva dem vidare men jag kommer naturligtvis lyssna på medlemmarnas åsikter om aktuella frågor. Det kommer också bli spännande att se vilka frågor den nya förbundsstyrelsen vill driva och som direkt kommer påverka mina arbetsuppgifter! 

Text: Jonas Bergholm