Agria vill bromsa skenande skadekostnader för hästar

Agria vill bromsa skenande skadekostnader för hästar

Stock.adobe.com

Under flera års tid har skadekostnaderna för djursjukvård ökat och trenden fortsätter spikrakt uppåt. Nu inför Agria en ny tjänst för att ta ansvar för försäkringskollektivets gemensamma medel, utan att tumma på hästarnas vårdbehov.

Under den senaste femårsperioden har de totala skadekostnaderna för hästar skenat och trenden fortsätter i samma tempo. Orsakerna till att tre parametrar – antal veterinärbesök, antal skador samt utbetalad försäkringsersättning – har ökat med runt 50 procent skulle kunna vara nya behandlingsmetoder och ökad kompetens. Det gör i sin tur att fler diagnoser behandlas.

Andra tänkbara orsaker kan vara att hästägare besöker veterinär för enklare problem som egentligen inte behöver veterinärvård, att det görs akutbesök på kvällar och helger för icke akuta skador vilket resulterar i extra jourtillägg, samt att fler återbesök bokas in.

Parallellt med att antalet veterinärbesök ökar är både hästägare och andra aktörer väl medvetna om att tillgången på yrkesverksamma veterinärer minskar på flera håll i landet.

För att möta hästarnas och hästägarnas behov inför Agria nu möjligheten att få hjälp med sjukvårdsupplysning och vårdkoordinering – det vill säga att lotsas fram till rätt vård, i rätt tid och på rätt nivå.

– Vi vill ta ansvar för försäkringskollektivets gemensamma medel genom att hjälpa hästägare till den klinik som erbjuder relevant djursjukvård till rätt kostnad inom lämplig tidsram utifrån hästens behov av vård. Alla hästar ska naturligtvis hänvisas till den vård som krävs, men alla måste inte träffa en fysisk veterinär. Genom att enbart hänvisa de hästar som är i behov av djursjukvård till klinik används resurserna på ett smartare vis, särskilt då det är brist på veterinärer. Med en akut sjuk häst ska du självklart söka vård direkt, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef för häst på Agria.

För att få hjälp kontaktar hästägaren Agria, som har öppet dygnet runt. Hästägaren pratar med en legitimerad djursjukskötare eller erfaren djurvårdare som gör en första bedömning av vårdbehovet.

Utifrån samtalet rekommenderas hästägaren att antingen att avvakta och se hur symtomen utvecklas eller att boka ett digitalt möte med hästveterinär via Agria Vårdguide. Därefter får hästen antingen vård hemma i stallet eller rekommendation att boka tid på en fysisk klinik. Akut sjuk eller skadad häst ska snarast åka till klinik.

Agria har sedan ett par år tillbaka en egen tjänst för digital veterinärrådgivning, Agria Vårdguide. Fördelningen av vårdbehovet bland de hästar vars ägare varit i kontakt med Agria Vårdguide visar tydligt vilken potential det finns i att använda de veterinära resurserna smartare.

Av de hästkunder som kontaktar Agrias digitala veterinärer får 59 procent råd och stöd för hemvård, 29 procent rekommenderas att boka en tid hos en fysisk veterinär och 12 procent uppmanas att snarast åka in till en fysisk klinik för akutvård. Det visar att mer än hälften av fallen klarar sig med egenvård hemma i stallet efter stöd och råd från veterinär.

Agrias sjukvårdsupplysning och vårdkoordinering kan ses som ett komplement till hästägarens vanliga veterinär, som ibland kan vara svår att nå dygnet runt eller inte alltid har den efterfrågade specialistkompetensen.