Bidrag för vidareutveckling av prototypvaccin till gris

  • In Artikel
  • February 12, 2024
  • 38 Views
Bidrag för vidareutveckling av prototypvaccin till gris

Stock.adobe.com

Intervacc AB och Moredun Scientific har beviljats bidrag från Eurostars 3 programmet för att vidareutveckla Intervacc’s prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar.

Eurostars finansierar därmed det innovativa projektet med potential att bidra till ökad samhällsnytta med cirka 50 procent av den totala projektbudgeten om 1,7 miljoner euro.

Streptococcus suis är en betydande orsak till hjärnhinneinflammation, sepsis och artrit hos unga smågrisar, vilket leder till avsevärda kostnader för grisnäringen globalt. Intervacc’s banbrytande vaccinteknologi bygger på fusionsproteiner och genererar ett omfattande immunsvar som skyddar djur mot komplexa bakteriesjukdomar.

En specifik utmaning för vacciner mot S. suis är sjukdomens uppkomst hos mycket unga grisar, strax efter avvänjning, innan de flesta traditionella vacciner hinner utveckla ett skyddande försvar. Tidigare proof-of-concept-studier har visat att griskultingar som erhållit ett prototypvaccin genom vaccinering av dräktiga suggor uppnådde betydande skyddsnivåer mot Streptococcus suis både vid 4 och 7 veckors ålder, genom överföring av immunitet via råmjölken.

Behandlingen av S. suis-relaterade sjukdomar kräver för närvarande en omfattande användning av antibiotika. Dessutom utgör S. suis en betydande zoonotisk risk för människor. Utvecklingen av ett säkert och effektivt vaccin som skyddar griskultingar har potential att minska både sjukdomsfall och användningen av antibiotika, samtidigt som det minskar risken för överföring till människor.

– Vi är mycket glada över att ha tilldelats detta Eurostarsbidrag, som kommer att facilitera utvecklingen och förbereda kliniska tester genom uppskalning och optimering av metoder för tillverkning, säger Dr Andrew Waller, forskningschef på Intervacc. Dessutom kommer detta projekt att optimera vaccinformuleringen och utvärdera skyddet mot ytterligare en typ av S. suis, vilket påverkar utformningen av de kliniska prövningarna.

Projektet kommer, utöver partnerskapet med Moredun, att bedrivas i samarbete med Testa Center, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet.